Zonder NB-vergunning geen financiering

26 november 2014
Rob Aagten van Geling Advies heeft voor de medewerkers van VLNN en VLNN Interfarms een kennismiddag verzorgd over RO en milieuwetgeving.
Afbeelding voor Zonder NB-vergunning geen financiering

Met name is uitleg gegeven over de Natuurbeschermingswet. In Nederland zijn ruim 160 natuurgebieden aangewezen als Natura2000 gebied. Bijna elk veehouderijbedrijf in Nederland is vanwege zijn stikstofemissie gelegen binnen de invloedsfeer van een van deze 160 gebieden. Volgens Rob Aagten zijn hierdoor bijna alle veehouderijbedrijven in Nederland vergunningplichtig. Ook de banken zijn hiervan op de hoogte. Zonder NB-vergunning wordt het moeilijk om financiering te krijgen, zelfs voor de aankoop van grond.

Het was een erg leerzame middag die bovendien meetelt voor de Permante Educatie vanuit de NVR.