Bouw uw droomhuis in vredig groen Oud-Velp – Perceel grond aan de Hanenstraat te Velp, Noord-Brabant.

Sluiting online inschrijving: donderdag 28 april 2022 om 14.00 uur.

Uw droomwoning op een royale, vrij gelegen kavel in een vredig rustig dorpje in het groen? Dan vindt u in Oud-Velp bij het vestingstadje Grave aan de Maas een unieke mogelijkheid. Aan de rustige, landelijke Hanenstraat is nog één bouwkavel beschikbaar, waarop u de woning van uw dromen kunt realiseren in een heerlijk groene setting. Een ideale plek voor rustzoekers en natuurliefhebbers.

De kavel aan de zuidzijde van de Hanenstraat meet 1.994 m². Op deze bijzondere locatie mag u zelf een vrijstaande woning met bijgebouw laten bouwen, binnen de randvoorwaarden in het bestemmingsplan.

Rustige straat in karakteristiek Brabants dorpje
Het vriendelijke, groene dorp Velp telt circa 1.500 inwoners en bestaat uit de kernen Oud-Velp en Nieuw-Velp. Dit perceel ligt aan de rustige Hanenstraat met bijna uitsluitend bestemmingsverkeer in het landelijke Oud-Velp. Op dit oude, typisch Brabantse dorpje heeft de Rooms-Katholieke Kerk haar stempel gedrukt met de middeleeuwse Sint-Vincentiuskerk (nu expositieruimte) en de kloosters Emmaus en Bronckhorst.

Volop natuur in directe omgeving
Wandelt of fietst u graag in de natuur? Dan kunt u in de directe omgeving uw hart ophalen in de prachtige natuurgebieden Mariëndal, Keent, het Raamdal in Escharen en de Gasselse Bossen. In het vlakbij gelegen, prachtige vestingstadje Grave vindt u alle gebruikelijke voorzieningen, zoals supermarkten, winkels, scholen (t/m vwo), zorgvoorzieningen, restaurants en cafés.

Bestemmingsplan
De bouwkavel valt binnen het bestemmingsplan ‘3 woningen Hanenstraat Velp’ te Velp, dat sinds 31 oktober 2018 van toepassing is en bekrachtigd is door de Raad van State. De bouw van de woning moet voldoen aan de bestemmingsplanvoorschriften en wettelijke regels. Op deze locatie mag binnen het bouwvlak één vrijstaande woning worden gebouwd met een maximale inhoud van 750 m³. Er zijn ook enkele aanvullende voorwaarden van toepassing. Zo bent u verplicht de kavel te bebouwen, een erfafscheiding die voldoet aan het beplantingsplan te maken en invulling te geven van de agrarische bestemming conform het bestemmingsplan.
In de anterieure overeenkomst zijn de volgende van belang zijnde bepalingen opgenomen:
– Op de percelen bevindt zich een strook grond met aanduiding ‘bijgebouwen’. Exploitant is zich ervan bewust dat aldaar vergunningsvrij bijgebouwen ten behoeve van bewoning voor (bijv. mantelzorg) mogen worden opgericht. Om dit te voorkomen zal exploitant bij de verkoop van elk perceel bedingen dat een erfdienstbaarheid wordt gevestigd, inhoudend dat op die percelen geen opstallen voor mantelzorg of andere vormen van tijdelijke of permanente bewoning mogen worden opgetrokken binnen de aanduiding ‘bg’ (bijgebouwen) van het bestemmingsplan ‘3 woningen Hanenstraat Velp’.
– Per woning dienen twee parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd te worden.
– Voor 31 oktober 2022 moet in principe gestart zijn met de bouw van de woning.
Het volledige bestemmingsplan is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannaam of – nummer: NL.IMRO.0786.BP3WHanenstraat-VA01).

Rekening houden met archeologie
Uit een archeologisch onderzoek in 2009 bleek dat in het plangebied nederzettingssporen uit de ijzertijd en de vroege en volle middeleeuwen aanwezig zijn. Om deze vindplaats te beschermen mogen er geen bodemverstorende activiteiten plaatsvinden die dieper reiken dan 0,3 m onder het maaiveld. Ook mag er geen grondwaterpeilverlaging plaatsvinden. In uw aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning moet u hiermee rekening houden. Een mogelijke oplossing is het bebouwde deel van het bouwvlak op te hogen met 0,5 tot 0,7 meter, zodat de waardevolle ondergrond niet verstoord wordt. Ook kunt u zelf een archeologisch onderzoek laten uitvoeren.

Asbestinventarisatie en bodemonderzoek
Op het perceel is in 2013 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.
– Conclusie en advies bodemonderzoek: ‘Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen verontreinigingen aangetoond die aanleiding vormen voor het uitvoeren van nader of aanvullend bodemonderzoek. De bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vormt, ons inziens, geen belemmering voor de beoogde bestemmingsplanwijziging. De eventueel bij werkzaamheden vrijkomende grond is op of buiten het onderzoeksterrein herbruikbaar. Indien vrijkomende grond van de locatie afgevoerd dient te worden, dient men rekening te houden met de regels van het vigerende Besluit Bodemkwaliteit.’
Het bodemonderzoek is te downloaden op de website van VLNN (vlnn.nl/aanbod/).

Verkoop bij inschrijving
Uw bod plaatst u via de website van VLNN, hier zal op 21 april 2022 een inschrijfformulier worden gepubliceerd. U heeft vervolgens tot 28 april 2022 om 14.00 uur om een bod uit te brengen. Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor andere bieders en u heeft de mogelijkheid om uw (ontbindende) voorwaarden aan te geven, daarnaast heeft u de mogelijkheid om een korte motivatie te schrijven. U doet een bod ‘vrij op naam’ op de kavel. Dat betekend dat de verkoper de btw, de notariskosten voor de leveringsakte en de notariskosten voor de inschrijving in het kadaster voor haar rekening neemt.
Het bod komt binnen op een beveiligde server die niet toegankelijk is voor derden. Er wordt toezicht gehouden op de biedingsprocedure. Na het sluiten van de biedingstermijn controleert de toezichthouder de biedingen en een correct verloop van het proces. Vervolgens stemt VLNN de biedingen af met de verkopende partij. Zodra er een gunningsbesluit is genomen, worden de bieders ervan op de hoogte gesteld.

Kijk op de website van VLNN voor alle details
Woont u graag in een mooie, vrijstaande woning in een vredig, groen, oud dorpje in een prachtige omgeving?
Op deze kavel in Oud-Velp kan het! Neem snel contact op met VLNN- makelaar Wieger Kuiken: 0348 74 84 14, w.kuiken@vlnn.nl. Hij vertelt u graag meer over alle mogelijkheden op deze bijzondere locatie.

Alle informatie, inclusief voorwaarden, documenten en rapporten, vindt u op de website van VLNN.
Op de website kunt u de volgende stukken downloaden:
– bodemonderzoek
– kadastrale stukken