INSCHRIJVING GESLOTEN. BIEDEN NIET MEER MOGELIJK.

TE KOOP VIA ONLINE INSCHRIJVING, OP BASIS VAN ERFPACHT (geen vraag- of richtprijs beschikbaar)

Koopsom betreft € 50.000,-, u biedt op de jaarlijkse canon die u gaat betalen, zie het rekenvoorbeeld hiernaast. Voor meer uitleg scrol naar onder.

In het prachtige natuurgebied de Duinen van Oostvoorne, even buiten het oude dorp Oostvoorne, wacht een uniek vrijliggend ontwikkelobject op uw woonplannen.

Het betreft een ontwikkelobject met bestaande oude opstallen. Deze gebouwen kunt u desgewenst laten slopen en vervangen door een woning naar eigen wensen. Op het object rust een woonbestemming.

Het Zuid-Hollands Landschap biedt het vrijliggende perceel Berkenrijsweg 16a aan op basis van erfpacht. U verwerft voor een periode van 40 jaar het recht van erfpacht en een erfpachtafhankelijk recht van opstal. De grond blijft eigendom van het Zuid-Hollands Landschap.

Het 2.430 m² grote ontwikkelobject was vroeger een kleine tuinderij. De laatste decennia heeft de natuur hier echter vrij spel. De oude opstallen gaan nu schuil achter bomen en struiken.

Slopen en nieuw bouwen
De oude opstallen mogen worden gesloopt en worden vervangen door een nieuwe woning met eventuele bijgebouwen; in totaal 300 m². De maximale goot- en nokhoogte van de woning zijn respectievelijk 4,5 en 10 meter. De omliggende beplanting kan binnen zekere grenzen worden gerooid.

Bestemmingsplan en Wet natuurbescherming
Wat mag en niet mag wordt vooral bepaald door het gemeentelijke bestemmingsplan en de Wet natuurbescherming.
Voordat u begint met bouwen, moet het ZHL formeel toestemming hebben gegeven op uw bouw- en inrichtingsplannen. Omdat het perceel grenst aan een Natura 2000-gebied is ook een stikstofberekening vereist.

Ga in gesprek vóórdat u uw bod uitbrengt
Als u geïnteresseerd bent, adviseren wij u om u te laten bijstaan door een deskundige adviseur en vóórdat u een bod uitbrengt in gesprek te gaan met de gemeente Westvoorne over de mogelijkheden en beperkingen.

Asbestinventarisatie en bodemonderzoek
Op het perceel zijn recent een asbestinventarisatie en een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

  • Asbestinventarisatie: Er zijn diverse asbesthoudende materialen aangetroffen, die gesaneerd moeten worden. Voor een compleet overzicht verwijzen wij naar het rapport dat u op de website kunt downloaden.
  • Bodemonderzoek: De conclusie uit het bodemonderzoek luidt: ‘Op grond van de verkregen resultaten vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor eventuele grondroerende werkzaamheden.’

Zo brengt u uw bod uit
Uw bod brengt u digitaal uit, waarbij u uw (ontbindende) voorwaarden kunt achterlaten. De gunning zal voornamelijk plaatsvinden op basis van het uitgebrachte bod. De bieding is kosten koper. U biedt op de marktwaarde van het object. Echter: bij gunning betaalt u niet het geboden bedrag (de marktwaarde), maar de jaarlijkse canon die van uw bod is afgeleid.

Naast een jaarlijkse vergoeding bent u het ZHL een eenmalige aanvangsvergoeding van € 50.000,- verschuldigd. Uw bod is exclusief deze eenmalige aanvangsvergoeding. Het Zuid-Hollands Landschap zal na de sluiting van de inschrijvingstermijn de inschrijvingen beoordelen en behoudt zich het recht voor het object niet te gunnen.

Rechts op de site kunt u de volgende stukken downloaden:
– Verkoopbrochure
– Te sluiten erfpachtovereenkomst
– Algemene voorwaarden
– Asbestinventarisatie
– Bodemonderzoek
– Bestemmingsplan
– Kadastrale gegevens

Daarnaast is rechts op de pagina een rekentool zichtbaar. Hier kunt u uw marktwaarde bod invullen, de tool rekent vervolgens de aanvangscanon uit die hieruit volgt. Dit bedrag gaat u jaarlijks betalen. De canon wordt jaarlijks geïndexeerd en naar 10 jaar herzien.

Belangrijke data
Sluitingsdatum 18 februari 2021
Tijdstip sluiting 14.00 uur
Gunningsdatum 26 februari 2021
Dit object is verkocht.

Wilt u meer weten?

  • Rekenvoorbeeld

    • Depreciatie
    • Prijs voor ondergrond
    • Te betalen canon
ing. W. Kuiken (Wieger)
Rentmeester
06-46274558
w.kuiken@vlnn.nl
Belangrijke data
Sluitingsdatum 18 februari 2021
Tijdstip sluiting 14.00 uur
Gunningsdatum 26 februari 2021