Een buitenkans!
Bouw uw droomhuis in nieuwe natuur!

Veel mensen hebben de wens om ‘een keer zelf een huis te bouwen’. Als het de wens is om dit ook nog te doen op een locatie die de rust en ruimte van het buitengebied combineert met de faciliteiten van een stad, dan heeft u nu gevonden wat u zocht. Onze opdrachtgever heeft namelijk 2 royale bouwkavels beschikbaar, die gelegen zijn net buiten Odijk. Prachtig gelegen op een plek waaromheen nieuwe natuur is bedacht en tegelijkertijd op steenworp afstand van alle voorzieningen.

Unieke ligging
De ligging is werkelijk uniek. Met de fiets bent u namelijk binnen 10 minuten op het Intercitystation Driebergen-Zeist. Utrecht Science Park (voorheen De Uithof) ligt op 20 minuten fietsen. Hier zijn onder andere de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht, RIVM, TNO en het Universitair Medisch Centrum gevestigd. Ook de op/afrit van de A12 is binnen luttele autominuten te bereiken! Kortom: vrij wonen en in volstrekte rust thuiskomen, maar toch centraal en goed bereikbaar.

De kavels
Beide kavels zijn bereikbaar via de ontsluiting van de bestaande woning (Rijnseweg 3 te Odijk). Daarna vindt de toegang plaats via het mandelige terrein. Naast de ontsluiting is de leidingenstrook gesitueerd. De toekomstige eigenaren van de (bouw)kavels worden ook voor 50% eigenaar van het mandelige terrein.

De bouwmogelijkheden
– De kavels zijn geschikt voor de bouw van een vrijstaande woning.
– De goothoogte mag maximaal 4,5 meter bedragen.
– De bouwhoogte mag maximaal 9 meter bedragen.
– Inhoud woning maximaal 600 m³ (exclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en kelders).
– Per bouwkavel mogelijkheid voor plaatsen bijgebouw van maximaal 70 m².

Oppervlakte

 Kavel 1  groen  oppervlakte van 2.845 m² en ½e deel van het mandelige terrein      VERKOCHT
 Kavel 2  oranje  oppervlakte van 5.645 m² en ½e deel van het mandelige terrein
 Mandelig terrein  blauw  oppervlakte van 2.375 m²


Juridische en feitelijke levering

Verkoper is voornemens de aanwezige bedrijfsgebouwen in oktober 2023 te laten slopen. De juridische en feitelijke levering van de bouwkavels kunnen op 15 februari 2024 plaatsvinden, mits de opstallen tijdig kunnen worden gesloopt en de uitkomst van het benodigde milieutechnisch bodemonderzoek bekend is.

Bijzonderheden
– De kadastrale gegevens zijn:

Kavel Kadastrale gegevens Oppervlakte
Kavel 1            VERKOCHT Bunnik E 1314 2.845 m²
Kavel 2 Bunnik E 1313 5.645 m²
Mandelig terrein Bunnik E 1312 2.375 m²

– De kavels worden ‘Vrij Op Naam’ geleverd, in de staat vrij van opstallen en andere obstakels.
– De projectnotaris is Veldjesgraaf & Korlaar Notarissen, Stationsweg West 32 te 3931 ES Woudenberg, woudenberg@vknotaris.nl, 033-2859999.
– Bij levering zal een milieutechnisch bodemonderzoek aanwezig zijn, waaruit blijkt dat de grond geschikt is voor het beoogde gebruik.
– De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken (zoals de aanleg van (half)verharding, leidingen, (nuts)voorzieningen, afwatering, groenvoorziening) komen voor rekening en risico van de kopers van de (bouw)kavels.
– De indeling, de uitvoering en de kosten van de werkzaamheden op het mandelig terrein zal naar wens, in opdracht en voor rekening en risico zijn van de kopers van de (bouw)kavels.
– De hoogte van de op te leveren kavels wordt gelijk aan de hoogte van het maaiveld ter plaatse.
– Vrije keuze voor architect en aannemer.
– Onder voorbehoud van gunning verkoper.Vraagprijzen

Kavel 1 € 725.000,- v.o.n.           VERKOCHT
Kavel 2 € 895.000,- v.o.n.


Bestemming
Binnen bestemmingsplan ‘Rijnseweg 3 Odijk’ van de Gemeente Bunnik, vastgesteld op 20-04-2023,
is de bestemming als volgt:
* Enkelbestemming: ‘Wonen’ / ‘Agrarisch met waarden – Landschap’
* Dubbelbestemming: ‘Waarde – Archeologie 4’ / ‘Waterstaat – Waterkering’
* Functieaanduiding: ‘ontsluiting’ / ‘specifieke vorm van groen – landschappelijke inpassing’ / ‘specifieke vorm van waarde – half open landschap’
* Gebiedsaanduiding: ‘overige zone – landschapstype kromme rijn en oeverwallen’
* 3x Bouwvlak
* Bouwaanduiding: 2x ‘specifieke bouwaanduiding – erfwoning’ / ‘bijgebouwen’

Wij adviseren u om het bestemmingsplan te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0312.BPODKRijnseweg3-va01/r_NL.IMRO.0312.BPODKRijnseweg3-va01.html of bij de gemeente Bunnik.

Achtergrond en verdere informatie
In de brochure kunt u de aanleiding en achtergrond van deze ontwikkeling vinden en meer informatie vinden. De brochure en andere bijlagen zijn hiernaast te downloaden.

Informatie
Collegiale verkoop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de makelaars:

 Robert Veldhuizen  VeldhuizenKoot Makelaars  06-53242503
 Jurjen Nannenga  Interfarms VLNN Makelaars B.V.  06-11392926