Unieke kans om in het uitgestrekte natuurlandschap van Texel een ruime kavel te kopen!
Gezien de huidige staat van het object ligt het voor de hand dat de huidige woning gesloopt wordt. Vervolgens kunt u naar eigen weten en inzicht hier een prachtige woning realiseren.

Zoekt u een unieke locatie met rust, ruimte en vooral het gevoel landelijk te wonen met diverse faciliteiten binnen handbereik, dan is dit uw kans. De Hollandseweg 21 ligt direct tegen het natuurgebied ‘Dorpszicht’ aan. De afgelopen jaren heeft het natuurgebied een impuls gekregen. De oude kreken zijn hersteld en de bovenste laag grond is afgegraven. Hierdoor is het gebied aantrekkelijk geworden voor zeldzame orchideeën en zijn er weer veel weidevogels te zien.
Deze locatie geeft u de mogelijkheid om uw eigen woning te creëren met een vergezicht over dit natuurgebied.

Het centrum van De Cocksdorp bevindt zich op circa 5 minuten afstand, het centrum van Den Burg bevindt zich op circa 20 minuten afstand. De veerboot van Den Hoorn naar Den Helder bevindt zich op circa 25 minuten afstand.

De naastgelegen agrarische bedrijfsgebouwen zullen door Staatsbosbeheer worden gesloopt.
Dit deel van het terrein wordt toegevoegd aan het bestaande natuurgebied en blijft in eigendom van Staatsbosbeheer. Het te verkopen object is direct gelegen aan de Hollandseweg en het betreft een perceel van circa 0.30.35 hectare. In samenspraak met Staatsbosbeheer zal dit perceel een eigen ontsluiting naar de openbare weg krijgen.

Gezien de staat van de bestaande woning – waarin tevens asbest aanwezig is – ligt het voor de hand om de bestaande woning te slopen. Staatsbosbeheer zal deze sloop niet uitvoeren, derhalve komen de sloopkosten voor rekening van de koper. Meer informatie hierover treft u aan in hoofdstuk 3 van de brochure.

Na het slopen van de huidige bebouwing ontstaat er een kavel met de volgende mogelijkheden:
– Er mag een woning van 150 m² worden gebouwd. Indien er een karakteristieke stolp wordt gebouwd mag dit worden vergroot tot 250 m² (zulks ter beoordeling van de gemeente).
– Er mag 100 m² aan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, niet vergunning vrij.
– Er mag nog 50 m² vergunning vrij aan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd.
– Aanvullend mag er, in verband met het slopen van agrarische bedrijfsgebouwen, nog 229 m² aan bijbehorend bouwwerk worden gebouwd.

Kenmerken:
Kadastrale aanduiding: Gemeente Texel, sectie A, nummer 6426
Totale oppervlakte: Circa 0.30.35 ha
Bestemming: Omgevingsvergunning Hollandseweg 21 De Cocksdorp (gemeente Texel).
– Enkelbestemming Wonen- Vrijkomende agrarische bebouwing
– Enkelbestemming Natuur.
Ontsluiting: Direct gelegen aan de Hollandseweg te De Cocksdorp
Belendingen: Hollandseweg, vakantieboerderij Hoeve Holland, Bed & Breakfast Ontmoetingoptexel, Vakantiepark De Krim, centrum De Cocksdorp, natuurgebieden Dorpszicht en De Schorren, de Waddenzee.
Nutsvoorzieningen: Het object is aangesloten op water, gas en elektra. De kavel krijgt een aansluiting op de riolering. Deze aansluiting loopt tot op de erfgrens. De aansluiting van het object zelf komt voor rekening van de koper.
Oplevering: In de huidige staat en ‘as is, where is’.

Onderzoeken:
Voor de Hollandseweg 21 is d.d. 17 mei 2018 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Anteagroup. Het gehele bodemonderzoek is te downloaden op de verkoopwebsite.

Tevens is er een asbestinventarisatie uitgevoerd door ABF Asbestinventarisatiebureau Friesland d.d. 16 juli 2013. Het betreft een risicobeoordeling ten behoeve van sloop. Het gehele rapport is de downloaden op de verkoopwebsite.

Staatsbosbeheer heeft reeds een offerte bij Van der Bel b.v. aangevraagd inzake de sloopkosten voor de woning. De richtprijs van de sloopkosten bedraagt € 14.725,00 exclusief btw.
Hierin zit inbegrepen:
– Het slopen en afvoeren van de woning inclusief vloeren en fundering.
– Het saneren en afvoeren van de asbesthoudende materialen benoemd in het inventarisatierapport van ABF Asbestinventarisatiebureau Friesland.
– Het verzorgen van de WABO sloopmelding via het omgevingsloket.
– Het verzorgen van de invoer en vertegenwoordiging van de opdrachtgever in het LAVS (landelijk asbest volgsysteem).

Bijzonderheden:
U kunt het object bekijken op de kijkdag, zie de planning hieronder. Het is – behoudens vanaf de openbare weg – niet toegestaan op eigen gelegenheid het object te betreden. De woning wordt momenteel anti-kraak bewoond.
Op de website treft u een aanmeldformulier voor de kijkdag aan.

Planning:
(Staatsbosbeheer houdt zich het recht voor om deze planning te wijzigen)
12 september 2018: Kijkdag
30 november 2018 om 14.00 uur: Sluiting inschrijving
7 december 2018: Gunningsbesluit
14 december 2018: Ondertekening koopovereenkomst
21 december 2018: Notariële levering

Informatie en biedingen:
Informatie en voorwaarden over het aangeboden object en het verkoopproces zijn te vinden op landelijkvastgoedonline.nl. Op de website is tevens een concept-koopovereenkomst te downloaden. In deze overeenkomst staan alle voorwaarden waaronder deze verkoop geschiedt.

Dit object is verkocht.