Home Online verkooptool
Van der Doeslaan 3 Wassenaar-31

Online verkooptool

Vastgoed afstoten of uitgeven kan via een onderhandse en een openbare procedure. VLNN heeft een biedsysteem ontwikkeld waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van een openbare procedure. Voor overheden kan een dergelijke procedure verplicht zijn. Voor particulieren kan deze methode zorgen voor het beste verkoopresultaat. Heeft u daar als particulier, bedrijf of overheidsorgaan begeleiding of advies bij nodig? Desgewenst kan VLNN het hele verkoopproces voor u verzorgen, met onze unieke online verkooptool als efficiënt, veelzijdig en veilig online verkoopkanaal. U bent dan verzekerd van een probleemloos, eerlijk, navolgbaar en transparant verkoopproces en het optimale bod (in prijs én kwaliteit) binnen uw randvoorwaarden. VLNN Rentmeesters heeft inmiddels 10 jaar ervaring met het online verkopen en verpachten van grond en ander vastgoed.

De online verkooptool is een innovatief webplatform voor verkopen en verpachten van vastgoed in het buitengebied.

De belangrijkste eigenschappen van onze online veilingdienst zijn:

  • Openbaar
  • Transparant
  • Marktconform
  • Gelijke kansen

Uw vastgoed wordt verkocht middels een gestroomlijnd verkoopproces, waarbij geïnteresseerden vooraf beschikken over alle relevante informatie en deze tot zich kunnen nemen. Afhankelijk van het object organiseren wij geen, één of meerdere kijkmomenten. Het vastgoed wordt professioneel gepresenteerd op onze website, dit kan zowel onder het label VLNN als Interfarms VLNN Makelaars. De planning van de verkoop wordt hier duidelijk gecommuniceerd. Zodra alle geïnteresseerden goed zijn geïnformeerd, kunnen zij via onze website een bod uitbrengen op uw vastgoed. Dat kan op twee manieren: zowel per inschrijving als per hybride inschrijving.

Inschrijfplatform

Het inschrijfplatform wordt geplaatst op een externe beveiligde server. Op deze server worden geen andere websites, platforms of overige zaken geplaatst. Zodra een verkoopkavel is aangemaakt op de website van VLNN, wordt er tevens een kavel aangemaakt op het inschrijfplatform. Deze kavel krijgt een start- en een sluitingsdatum mee. Voor deze kavel wordt vervolgens een inschrijfformulier gebouwd. Dit formulier is voorzien van alle noodzakelijke invulvelden en uploadmogelijkheden. Dit wordt met de opdrachtgever besproken.

Zodra het formulier definitief is, kan het niet meer worden gewijzigd. Dit formulier is enkel te benaderen door een link die achter de biedknop op de website van VLNN staat. Een bieder benadert het platform via deze link en vult hier het biedingsformulier in. Zodra het formulier volledig is ingevuld en ingediend door de bieder, wordt het formulier met bijlagen opgeslagen op de server. Het staat hier beveiligd en kan niet door derden worden benaderd.

Om de onafhankelijkheid van het platform te benadrukken en te voorkomen dat er te vroeg informatie over de inschrijving naar buiten komt, is er een controlemechanisme ingebouwd (een biedlogboek). Dit wordt gewaarborgd door een toezichthouder. Deze toezichthouder kan tijdens het proces zien hoeveel mensen er geboden hebben, maar niet welke bieding er is uitgebracht. Zodra de inschrijving is gesloten, krijgt de toezichthouder een mail en kan hij de biedingen benaderen en beoordelen of het proces juist is verlopen.

Vervolgens vallen de resultaten vrij en kunnen wij deze benaderen en doorsturen naar onze opdrachtgever. De toezichthouder controleert het proces en maakt hiervan een proces-verbaal-akte.

Heeft u een vraag of wilt u zelf vastgoed via de online verkooptool verkopen?

Neem contact op met:

ing. J.E.T. Nannenga RT (Jurjen)
Rentmeester / makelaar
06-11392926
j.nannenga@vlnn.nl

Inschrijving

Bij een inschrijving via de notaris deponeren potentiële kopers bij die notaris een envelop met daarin een bod. De notaris opent die na een vooraf bepaald tijdstip. Vervolgens wordt er gegund, meestal aan de hoogste bieder. Via ons systeem kunt u ook een dergelijke inschrijving organiseren, maar dan volledig online. Hierdoor wordt de potentiële kopers groep groter en verloopt het biedingsproces sneller.

Hybride inschrijving

VLNN heeft ook een hybride verkoop/verpachting ontwikkeld. Een hybride inschrijving werkt bijna hetzelfde als een normale inschrijving. Alleen is bij de hybride inschrijving ook een plan of onderbouwing verplicht. In dit document moet de koper inzicht verschaffen in zijn plannen met het object. Zo heeft u als verkoper invloed op het toekomstig gebruik en kunt u het resultaat sturen naar uw eisen en wensen. Bij deze vorm van inschrijving wint dus niet automatisch de hoogste bieder. Ook de kwaliteit van de plannen bij de biedingen wordt in de gunning betrokken.

Zo brengt u uw bod uit

Bij een online-inschrijving op het systeem kunt u tot een bepaalde datum uw bod uitbrengen. Staat een object bij ons te koop, dan klikt u op de ‘Plaats een bod’-knop en alles wijst zich vanzelf. Desgewenst geeft u meteen ook aan welke voorwaarden u verbindt aan uw bod, bijvoorbeeld een voorbehoud van bestemmingswijziging. Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor andere bieders. Het komt binnen op een beveiligde server die niet door derden kan worden benaderd. De biedingsprocedure staat bovendien onder toezicht van een notaris. Deze krijgt na het sluiten van de biedingstermijn toegang tot de biedingen en controleert of het proces juist is verlopen. Daarna stemmen wij van VLNN de biedingen af met de verkopende partij.