Veel belangstelling voor monumentale hoeve

16 april 2019
Afbeelding voor Veel belangstelling voor monumentale hoeve

Voor de verkoop van de monumentale hoeve ‘De Kip’, gelegen op landgoed Enghuizen in Hummelo, was de eerste maanden van 2019 veel belangstelling. Tijdens maar liefst vier kijkdagen gaf een zestigtal belangstellenden acte de présence. De fraai gelegen boerderij werd door VLNN Online bij inschrijving aan de hoogste bieder verkocht. VLNN Rentmeesters doet al meer dan vijfentwintig jaar het beheer van het landgoed.

Hoeve ‘De Kip’ is verkocht op basis van een erfpacht afhankelijk recht van opstal voor dertig jaar. De ondergrond blijft in bloot eigendom van het landgoed Enghuizen. Voor het gebruik van de grond is een jaarlijkse canon verschuldigd. Tot zeer recent werd de boerderij verpacht aan een agrariër. De nieuwe eigenaren/erfpachters geven het pand na een ingrijpende renovatie van het interieur een andere woon/werkbestemming. De uit de eerste helft van de negentiende eeuw stammende boerderij is een Rijksmonument. De hoeve ligt wat verhoogd in het landschap en kijkt uit over het karakteristieke coulisselandschap van de Achterhoek.

VLNN Online gunde potentiële kopers de nodige tijd om zich goed voor te bereiden. Kandidaten zagen veel op zich af komen: kopen op erfpacht, een mogelijke bestemmingsplanwijziging, het renoveren volgens de regels die gelden voor een rijksmonument, de financiering van aankoop, aftrekbaarheid van de canon, restauratie en verduurzaming en eventuele subsidiemogelijkheden.

De eigenaar van het landgoed heeft het object gegund. Binnenkort zal de juridische en feitelijke levering plaatsvinden.