Home Uit de Texelse Courant: ASR: Pachter en grondeigenaar voordeel bij lange termijngebrui
Texelse Courant_1

Uit de Texelse Courant: ASR: Pachter en grondeigenaar voordeel bij lange termijngebrui

ASR Real Estate bezit 800 hectare landbouwgrond op Texel. We stelden ASR een reeks vragen over het Texels grondbezit, hieronder de antwoorden.

“ASR (Automated System Recovery) belegt al meer dan 125 jaar in landbouwgrond, zo ook op Texel. Door heel Nederland bezit ASR circa 42.000 hectare landbouwgrond, inclusief landgoederen. We hebben op Texel net als in de meeste andere gemeenten in Nederland landbouwgronden voor een klein deel in pacht, maar voor het merendeel is de landbouwgrond in erfpacht uitgegeven.

De gronden die verpacht zijn, zijn langdurig zogenaamd regulier verpacht. Bij dergelijke contracten gaat de pacht over op een opvolger, als die aanwezig is. Dat is vaak het geval. Dus daar speelt de vraag eigenlijk nooit aan wie verpacht moet worden. Kortdurende pacht die steeds verlengd moet worden, hebben wij niet op Texel. Dat is een bewuste keuze van ASR.

Wij geloven dat zowel de pachter als wij als grondeigenaar voordeel heeft bij lange termijngebruik. De gebruiker omdat hij zekerheid heeft over langdurig gebruik en wij omdat wij hiermee weten dat de grond goed behartigd wordt en niet uitgeput.
Onlangs hebben we bekend gemaakt dat we duurzaam boeren belonen. Boeren die grond van ons (erf)pachten, kunnen een korting van 5 tot 10% ontvangen op de canon c.q. pacht indien de boer zich inzet voor het verduurzamen van het bedrijf. Hiervoor moet de boer aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoen.”

Is ASR voornemens om in de toekomst meer grond op Texel aan te kopen? Of te verkopen?

“Dit wordt in principe bepaald door de agrarische ondernemers op Texel. Zij bepalen of zij bij uitbreiding van hun bedrijf of herfinanciering van hun bedrijf gebruik maken van onze pacht en erfpacht mogelijkheden.
Het is goed om te zien dat de agrarische ondernemers op Texel zich ontwikkeld hebben tot een sterkte sector die niet onder doet voor collega’s op het vaste land.”