Themamiddag Verkoop Grond provincie Zuid-Holland

27 november 2015
Op woensdag 25 november hield de afdeling Ontwikkeling en Grondzaken van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag de jaarlijks terugkerende themabijeenkomst. Het thema van dit jaar: ‘Verkoop van grond: de eerste ervaringen met natuur- en recreatiegebieden’. Overheden hebben de komende jaren een grote opgave bij het afstoten van gronden en gebouwen. Zo ook de provincie Zuid-Holland. De themabijeenkomst was dan ook bedoeld om de ervaringen en kennis uit te wisselen. Het programma was opgebouwd rond een viertal presentaties. De onderwerpen van de presentaties waren: De beleidsopgave van de provincie Zuid-Holland, Strategie en ervaring van het Rijksvastgoedbedrijf en Op welke wijze speelt de markt in op verkoop van gronden. Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters verzorgde een onderdeel van de middag met een presentatie over de ervaringen met verschillende verkoopmethoden in de praktijk. De middag werd afgesloten met een discussie aan de hand van tien stellingen. De aanwezigen konden via een digitaal systeem hun reactie op de stellingen geven. Daarna werd plenair over een aantal stellingen gediscussieerd. Hieronder een grafiek van de antwoorden van de zaal op de verschillende stellingen.
Afbeelding voor Themamiddag Verkoop Grond provincie Zuid-Holland