Samenwerking Stichting Pachtbank en Pachtonline.nl

11 maart 2016
Stichting Pachtbank en Pachtonline.nl gaan hun krachten bundelen bij het presenteren van pachtgrond. Beide websites zijn in de zomer van 2015 gelanceerd en hebben reeds goede ervaringen opgedaan met het aanbieden van pachtgrond. De website www.pachtbank.nl is de ultieme locatie waar gronden kunnen worden gepresenteerd om via een breed publiek de juiste gebruiker te vinden. Stichting Pachtbank bemiddelt niet tussen verpachters en pachters. Het verpachten verloopt via haar partners, waar Pachtonline.nl nu deel van uitmaakt. Via Pachtonline.nl vindt het gehele verpachtingsproces online plaats, zowel het tonen van de informatie als het bieden op de pachtprijs. Pachtonline.nl werkt reeds samen met Troostwijk Auctions voor het biedsysteem en met Crop-r voor het interactief tonen van onder andere de grondsoort en de vruchtwisseling. “Net als Pachtbank zoeken wij met Pachtonline.nl samenwerking met andere partijen. Iedere partij brengt iets mee dat de dienst versterkt. Het is daarom een logische stap om een samenwerking aan te gaan. De gebruiker profiteert omdat versnippering van aanbod wordt tegengegaan”, aldus Marten Korfage van Pachtonline.nl. Door deze samenwerking zal het aanbod van Pachtonline.nl ook op de Pachtbank worden getoond.
Afbeelding voor Samenwerking Stichting Pachtbank en Pachtonline.nl