Resultaten online verkoop Hoogheemraadschap van Rijnland

21 augustus 2014
In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben wij, in samenwerking met Troostwijk Vastgoed Verkoop, diverse agrarische (dijk)percelen in de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Hillegom, Velsen en Katwijk verkocht. De online afslag heeft plaatsgevonden op 10 december jl. De gunning van de verkochte percelen vond plaats op 17 december 2013. Uiteindelijk zijn negen van de twaalf percelen in het online proces verkocht. Het betrof hier percelen grasland, waarvan vier percelen regulier zijn verpacht. De overige percelen zijn vrij van gebruik verkocht. De gemiddelde pachtsom op de verpachte percelen bedraagt circa € 290,00 per hectare per jaar. Alle verpachte percelen zijn aan een veilige verpachter verkocht. Gemiddelde verkoopprijs Dijkperceel vrij van gebruik: € 3,82 per m2 Dijkperceel verpacht: € 2,28 per m2 Op de percelen blijft de Keur van Rijnland van toepassing. Meer informatie is te vinden op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Afbeelding voor Resultaten online verkoop Hoogheemraadschap van Rijnland