Percelen in Moordrecht door Grondbank RZG Zuidplaspolder gegund

5 januari 2016
Op dinsdag 29 december 2015 is de verpachting per online inschrijving van twee percelen aan de Middelweg te Moordrecht gesloten. Het betrof een perceel grasland (ca. 14.50.00 ha) en een perceel dat deels als mais- en deels als grasland wordt gebruikt (ca 19.00.00 ha). De percelen zijn ter verpachting aangeboden door de Grondbank RZG Zuidplaspolder. De percelen zijn beiden aan de hoogste bieder gegund. Het perceel grasland wordt gegund voor € 1.383,00 per hectare per jaar en het perceel bouwland voor € 1.700,00 per hectare per jaar. De pachtprijs voor het seizoen 2016 is hiermee hoger uitgekomen dan de huidige pachtsom voor het seizoen 2015. De percelen worden voor één jaar verpacht. In totaal is door 18 bieders een bod uitgebracht op de te verpachten percelen. Van deze 18 bieders zijn 13 bieders gevestigd in de omgeving van de percelen. De regionale interesse was bij deze verpachting dus groot. De hoogste bieder is woonachtig in de omgeving van de percelen.
Afbeelding voor Percelen in Moordrecht door Grondbank RZG Zuidplaspolder gegund