Online verkooptool VLNN biedt uitkomst na streep door onderhandse verkoop door overheden

19 januari 2022
Overheden mogen niet meer 'onderhands' vastgoed of grond verkopen en/of verpachten. De Hoge Raad heeft recent een streep getrokken door die gangbare praktijk. Verkopen of verpachten mag voortaan alleen via een openbare (biedings)procedure. Heeft u daar als gemeente of ander overheidsorgaan begeleiding of advies bij nodig? Desgewenst kan VLNN het hele verkoopproces voor u verzorgen. Met onze unieke online verkooptool als efficiënt, veelzijdig en veilig online verkoopkanaal. U bent dan verzekerd van een probleemloos, eerlijk, navolgbaar en transparant verkoopproces en het optimale bod (in prijs én kwaliteit) binnen uw randvoorwaarden. VLNN Rentmeesters heeft inmiddels 10 jaar ervaring met het online verkopen en verpachten van grond en ander vastgoed.
Afbeelding voor Online verkooptool VLNN biedt uitkomst na streep door onderhandse verkoop door overheden

VLNN helpt overheden bij omslag naar nieuwe verkoopprocedures

Verkoop grond en ander vastgoed voortaan altijd openbaar

Overheden mogen niet meer zomaar ‘onderhands’ vastgoed of grond verkopen en/of verpachten. De Hoge Raad zette recent een streep door die gangbare praktijk. Verkopen of verpachten mag voortaan alleen via een openbare biedingsprocedure.

Deze uitspraak heeft ingrijpende gevolgen voor gemeenten en andere overheidsinstellingen die grond of vastgoed van de hand willen doen. In dat veranderingsproces kan VLNN Rentmeesters u van A tot Z van dienst zijn. Desgewenst nemen we het hele verkoopproces voor u waar. VLNN Rentmeesters heeft inmiddels 10 jaar ervaring met het online verkopen en verpachten van grond en ander vastgoed.

Supermarkt-ondernemer

De Hoge Raad beslechtte een langlopend juridisch geschil tussen een franchisenemer van Albert Heijn in Didam en de gemeente Montferland. De gemeente wilde een leegstaand deel van het gemeentehuis onderhands verkopen aan een concurrerende partij, zonder dit naar buiten bekend te maken. Toen de Albert Heijn-ondernemer hier lucht van kreeg, vocht hij dit aan bij de rechter. Uiteindelijk gaf de Hoge Raad hem gelijk. De onderhandse procedure was onrechtmatig. De gemeente had eerst na moeten gaan of er ook andere geïnteresseerden waren. En zo ja: ook die partijen mee moeten laten bieden via een openbare, transparante biedingsprocedure.

Gelijke kansen voor iedereen

De beslissing van de Hoge Raad sluit volgens dagblad NRC aan bij een eerdere uitspraak van de Raad van State over de onderhandse afgifte van een rondvaartbootvergunning in Amsterdam. De Raad stak hier een stokje voor vanwege het schaarstebeginsel. Het aantal rondvaartbootplekken in de grachten is immers beperkt. En dat geldt ook voor schaars(e) vastgoed en grond. Iedereen moet dan een gelijke kans hebben om van de gemeente te kunnen kopen.

De belangrijkste uitkomsten van de uitspraak zijn:
– Als gemeente of andere overheidsinstantie dient u eerst na te gaan of er meerdere gegadigden te verwachten zijn.
– Bij meerdere gegadigden moet iedereen dezelfde kans krijgen om mee te bieden.
– De selectiecriteria moeten objectief, toetsbaar en rechtvaardig zijn.
– De hele procedure moet ‘passend openbaar’ en transparant worden uitgevoerd.
– Er hoeft niet openbaar te worden verkocht als vooraf vaststaat dat er slechts één serieuze gegadigde is. U moet dit echter wel vooraf openbaar bekend maken, inclusief de reden waarom alleen deze gegadigde geschikt is.

VLNN staat u van A tot Z terzijde

Dit alles betekent dat gemeenten en andere overheden hun gangbare verkoopprocedures voor grond en vastgoed flink moeten omgooien, met alle risico’s van fouten (en slepende aanvechtprocedures en mogelijke schadevergoedingen) van dien. VLNN Rentmeesters kan u in dat hele omslagtraject terzijde staan. Desgewenst kan VLNN het hele verkoopproces voor u verzorgen, met onze unieke biedingstool als ultiem efficiënt en veilig online verkoopkanaal. Wij zijn gespecialiseerd in verkoop- en pachtprocedures voor particulieren, bedrijven, overheden en terreinbeherende organisaties. In de loop der jaren hebben we veel ervaring en kennis opgedaan met deze vaak complexe en gevoelige processen.

Concreet kunnen wij u van dienst zijn met:

– adviseren over de verplichting tot openbaar aanbieden/verkopen van onroerende zaken;
– adviseren over de voorwaarden en selectiecriteria bij een openbare procedure;
– het volledige verkoopproces met toepassing van de online verkooptool;
– bij één geschikte gegadigde: adviseren over de onderbouwing van en communicatie over uw keuze.

Unieke online-verkooptool borgt beste bod

Online verkopen is een belangrijk speerpunt in onze verkoopdienstverlening. Hiervoor zetten wij ons uniek veelzijdig webplatform voor het (openbaar) verkopen of verpachten van grond of ander vastgoed in. Via deze online tool kunnen gegadigden niet alleen bieden op uw object, maar ook aangeven hoe ze aan uw voorwaarden gaan voldoen. Binnen de tool kunnen de biedingen worden voorzien van een motivatie om daarmee de optimale biedingen te verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan speciale voorwaarden voor het gebruik van het betreffende object.

Klik hier voor meer informatie over onze verkooptool.

Probleemloos, eerlijk en transparant

Biedingen worden automatisch onder toezicht van de notaris vastgelegd in een digitaal logboek, dat bij eventuele discussies achteraf kan worden geraadpleegd. Zo bent u verzekerd van een probleemloos, eerlijk, navolgbaar en transparant proces. En vooral: een optimaal bod binnen uw vooraf kenbaar gemaakte randvoorwaarden.

Wilt u meer weten over onze verkoopdienstverlening voor gemeenten en andere overheden? Neem dan contact op met rentmeester ing. Wieger Kuiken. Tel. 0348 74 84 00 of 06 46 27 45 58. E-mail: w.kuiken@vlnn.nl.