VERKOCHT

In de gemeente Zoeterwoude, naast boerderij ’t Geertje, ligt het natuur- en recreatiegebied Noord-Aa. Het gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het gebied, met een oppervlakte van ca. 6 hectare, bestaat uit afwisselend bosschages en graslanden. De graslanden liggen onder verschillende taludhellingen als gevolg van het aanwezige dijklichaam langs de Noord AA. In het gebied is een woning aanwezig, deze valt buiten het natuurgebied en zijn in erfpacht uitgegeven aan derden. In de achterliggend overeenkomsten vindt u meer informatie over de rechten rond de woning.

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuurdoelen, maar ziet het zelf in eigendom en beheer hebben van NNN-gronden niet als kerntaak. De provincie is dan ook voornemens de betreffende gronden te verkopen door middel van een openbare inschrijving. Via deze hybride inschrijving kunnen gegadigden een bieding doen op de gronden.

Specifieke informatie over het gebied is te vinden in de concept-koopovereenkomst, het biedingsformulier, het beheerplan/plan van aanpak en in het nulmetingsrapport. Deze documenten kunt u rechts op deze pagina downloaden.

Vragen: (gesloten – nota van inlichtingen is op 10 juli 2019 gepubliceerd)
De provincie nodigt inschrijvers uit vragen te stellen over deze inschrijving en/of over verduidelijking van aspecten van de procedure. Vragen kunnen tot 7 juli 2019 om 24.00 uur uitsluitend via onderstaand formulier of per e-mail ingediend worden, met daarbij duidelijk aangegeven op welk onderdeel de vraag betrekking heeft. Vragen die de provincie na die datum en dat tijdstip ontvangt, zullen niet in behandeling worden genomen. Uitsluitend schriftelijke vragen ten behoeve van nadere inlichtingen kunnen via onderstaand formulier worden verstuurd. De schriftelijk gestelde vragen worden – anoniem – in de vorm van een Nota van Inlichtingen beantwoord, welke online zal worden gezet op de website. Het is niet toegestaan om vragen op een andere wijze te stellen.

Hybride inschrijving
Bij deze inschrijving telt de kwaliteit het zwaarst. Naast uw bieding in euro’s dient u ook een beheerplan te uploaden dat is gericht op het ontwikkelen en beheren van het gebied. De prijsbieding en het beheerplan worden door de provincie gewogen. U vindt in de verkoopbrochure een nadere uitleg over het verkoopproces.

De geselecteerde inschrijver dient een gecertificeerd natuurbeheerder te zijn, of zal uiterlijk binnen 1 jaar na juridisch transport van de grond aan de provincie schriftelijk aantonen gecertificeerd beheerder te zijn. Zie voor meer informatie over certificering bijgaande link:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/certificering/

Partijen die de certificering voor/namens natuurbeheerders kunnen verzorgen zijn Part-ner en de Unie van Bosgroepen:
http://part-ner.nl/welkom/deelnemen/
https://bosgroepen.nl/snl/snl-certificering/

 

Lees de volledige omschrijving
Belangrijke data
Startdatum 14-06-2019
Sluitingsdatum 13-9-2019
Tijdstip sluiting 14:00 uur
Gunningsdatum 18-10-2019
Bestemming & gebruik
Bestemming Natuur, Wonen en Waterkering
Gebruik Natuur en recreatie
De percelen
Kadastrale gemeente Kadastrale sectie Kadastraal nummer Meer info
Zoeterwoude D 1191
Oppervlakte 0.08.80
Soort perceel Eigendom
Straatnaam Geerweg
Plaatsnaam Zoeterwoude
Zoeterwoude D 2286
Oppervlakte 0.08.40
Soort perceel Eigendom
Straatnaam Geerweg
Plaatsnaam Zoeterwoude
Zoeterwoude D 2307
Oppervlakte 0.22.54
Soort perceel Eigendom
Straatnaam Geerweg
Plaatsnaam Zoeterwoude
Zoeterwoude D 2319
Oppervlakte 0.00.16
Soort perceel Eigendom
Straatnaam Geerweg
Plaatsnaam Zoeterwoude
Zoeterwoude D 2320
Oppervlakte 5.54.39
Soort perceel Eigendom
Straatnaam Geerweg
Plaatsnaam Zoeterwoude

Detailinformatie Kavel

Op de onderstaande interactieve kaart wordt detailinformatie getoond van de aangeboden kavel(s). Door te klikken op de gegevens links van de kaart verschijnt de betreffende informatie in beeld. Door vervolgens te klikken op de percelen in de kaart komt meer gedetailleerde informatie in beeld.

Wilt u meer weten?

ing. W. Kuiken (Wieger)
Rentmeester
0348-748414
online@vlnn.nl

Downloads

Belangrijke data
Startdatum 14-06-2019
Sluitingsdatum 13-9-2019
Tijdstip sluiting 14:00 uur
Gunningsdatum 18-10-2019