TE KOOP VIA ONLINE INSCHRIJVING:      gesloten/gestaakt
Recreatiegrond en natuurgrond gelegen nabij de Vermeulenlaan te Wervershoof, gemeente Medemblik (NH)

Geen vraag- of richtprijs beschikbaar.

OMSCHRIJVING PERCEEL
– Het betreft een perceel bestaande uit een voormalig voetbalveldje, waterpartij, een voormalige paardenbak en bossages. De erfgrenzen van de kavel bestaan uit sloten, een waterpartij of beplanting. De grenzen zijn redelijk zichtbaar in het veld.
– Het perceel ligt in de Provincie Noord-Holland, ten zuiden van het recreatiepark De Vlietlanden en tussen de N240 en het IJsselmeer.
– Het perceel ligt niet in een Natura 2000-gebied en is niet begrensd binnen het Natuurnetwerk Nederland.

KENMERKEN

Kadastrale aanduiding Gemeente Wervershoof, sectie R, nummer 967
Oppervlakte 2.13.91 ha Plus een aandeel in een onverdeeld eigendom van nummer R 121 (ontsluitingsweg)
Enkelbestemmingen ‘Natuur’, ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ en ‘Water’
Ontsluiting Direct ontsloten naar de Vermeulenlaan (ten zuiden van de loods)
Grondsoort Zware zavel en lichte klei
Persoonlijke- of zakelijke rechten Belemmeringenwet Privaatrecht (gerechtigde Liander N.V.) Opstalrecht Nutsvoorzieningen (gerechtigde Liander N.V.)
Oplevering In de huidige staat en ‘as is, where is’

 

BIJZONDERHEDEN
– Op 8 februari 2022 is een verkennend bodemonderzoeksrapport van het object uitgebracht. Uit de conclusie van het rapport blijkt dat de resultaten geen belemmeringen vormen m.b.t. de geplande eigendomsoverdracht. Het volledige rapport is hiernaast te downloaden.
– Volledigheidshalve meldt Staatsbosbeheer dat het perceel niet (meer) binnen de NNN-begrenzing valt en vrij van gebruik wordt opgeleverd.
– Hiernaast is een concept-koopovereenkomst te downloaden. In deze koopovereenkomst is een meerwaardeclausule opgenomen voor het geval de bestemming binnen 15 jaar wijzigt naar een hoogwaardigere bestemming.

PLANNING

Start inschrijving vrijdag 17 november 2023
Sluiting inschrijving vrijdag 24 november 2023 om 14.00 uur
Gunningsbesluit (uiterlijk) vrijdag 1 december 2023
Ondertekening koopovereenkomst (streven uiterlijk) vrijdag 8 december 2023
Notariële levering 1e kwartaal 2024 (voorkeur z.s.m.)

Staatsbosbeheer houdt zich het recht voor om deze planning te wijzigen.

INFORMATIE EN BIEDINGEN
– Het object wordt via een online inschrijving aangeboden, u biedt kosten koper.
– Informatie over dit perceel en deze online inschrijving is in de brochure te vinden (hiernaast te downloaden). Tevens zijn hiernaast meerdere documenten te downloaden. In de concept-koopovereenkomst staan alle voorwaarden waaronder deze verkoop geschiedt.
– Uw bod (inclusief een veilige kopie legitimatiebewijs(pdf-bestand) en vergezeld van eventuele voorwaarden en/of ontbindingen) plaatst u via deze website van VLNN, hier zal op 17 november 2023 een inschrijfformulier worden gepubliceerd (er verschijnt een biedknop).
– Om het formulier te openen, klikt u op de knop ‘plaats een bod’. U vult de velden in en bevestigt uw bod. U krijgt vervolgens een mail ter bevestiging van het door u geplaatste bod. Het plaatsen van het bod werkt het beste als u de webbrowser Google Chrome gebruikt.
– Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor ons of voor andere bieders en u heeft de mogelijkheid om uw (ontbindende) voorwaarden aan te geven.
– Het bod komt binnen op een beveiligde server die niet toegankelijk is voor ons of voor derden. Er wordt toezicht gehouden op de biedingsprocedure. Na het sluiten van de biedingstermijn controleert de toezichthouder de biedingen en een correct verloop van het proces. Vervolgens stemt VLNN de biedingen af met de verkopende partij. Zodra er een gunningsbesluit is genomen, worden de bieders ervan op de hoogte gesteld.
– Gunning blijft onder alle omstandigheden voorbehouden aan verkoper.

Contact: VLNN-makelaars: Ferry Pikavet of Mieke van Teeffelen 0348-748414.

Bezichtigingen zijn op eigen gelegenheid mogelijk, het perceel is toegankelijk.

Belangrijke data
Startdatum vrijdag 17 nov.
Sluitingsdatum vrijdag 24 nov.
Tijdstip sluiting 14.00 uur
Gunningsdatum vrijdag 1 dec.
Kijkdagen Perceel is vrij toegankelijk. Geen kijkdagen.
Het is niet meer mogelijk een afspraak te maken voor een bezichtiging.

Wilt u meer weten?

ir. F.A.M. Pikavet RT (Ferry)
Rentmeester / adviseur grondzaken
0348-748400
f.pikavet@vlnn.nl
Belangrijke data
Startdatum vrijdag 17 nov.
Sluitingsdatum vrijdag 24 nov.
Tijdstip sluiting 14.00 uur
Gunningsdatum vrijdag 1 dec.
Kijkdagen Perceel is vrij toegankelijk. Geen kijkdagen.