Te koop: een perceel cultuurgrond van ca. 1,9 ha gelegen aan de Waverdijk te Waverveen

Kadastrale omschrijving
Gemeente Waverveen, sectie B, nummer 2281, groot 1.90.00 ha.
Het meest westelijk puntje van het perceel (ca. 25 m²) wordt niet mee verkocht.

Algemeen/Voorzieningen
Het object ligt net binnen de provinciegrens van Utrecht met Noord-Holland. De noordwestzijde van het perceel grenst aan de lintbebouwing van Nessersluis. Het betreft een groot, overwegend agrarisch gebied. Uithoorn ligt ten westen van het perceel.

Cultuurgrond
Dit graslandperceel heeft een oppervlakte gemeten maat van 1.7257 ha. De grondsoort is zware klei. Voor de mestwet is de grondsoort klei.
Het perceel valt binnen de grenzen van Agrarisch Natuurcollectief: Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A. en ligt op ca. 2,5 km afstand van Habitatrichtlijn Natura 2000-gebied (Botshol).
Het perceel is ontsloten naar de Waverdijk via een eigen ontsluiting (via een dam). Het betreft een driehoekig perceel met een redelijk goede grasmat, gematigde onkruiddruk en afwatering naar de omliggende watergangen.

Bestemming
Voor het perceel geldt de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Natuurwaarden” binnen bestemmingsplan ‘Buitengebied West’ van Gemeente De Ronde Venen. Zie de brochure voor de dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen.

Overige informatie
1. Het uiterste westelijk puntje van het perceel (ca. 25 m²) blijft in eigendom bij de verkoper.
2. Er loopt een private waterleiding vanaf de waterput t.b.v. Waverdijk 15.
3. Er is voor dit perceel een aantekening betreffende een zakelijke recht: belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel ten behoeve van de Gemeente De Ronde Venen m.b.t. rioleringsleidingen en/of laagspanningskabels.

Brochure
Hiernaast te downloaden.

Vraagprijs
Op aanvraag. Kosten koper.

Bezichtigingen en inlichtingen
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar J.J.H. (Jorden) Oostdam.