Te koop aangeboden: percelen cultuurgrond van ca. 10 ha gelegen bij Waverdijk 15 te Waverveen

Kadastrale omschrijving
Gemeente Waverveen, sectie B, nummer 3017 ged., groot ca. 9.92.48 ha

Algemeen/Voorzieningen
Het object ligt net binnen de provinciegrens van Utrecht met Noord-Holland. Het perceel ligt ten zuiden van de Waverdijk, naast Fort Waver-Amstel (onderdeel van de Stelling van Amsterdam). Het betreft een groot, overwegend agrarisch gebied. Uithoorn ligt ten westen van het perceel.

Cultuurgrond
Dit graslandperceel heeft een oppervlakte gemeten maat van ca. 9.6872 ha. De grondsoort is 15% veen (noordelijk stukje) en 85% zware klei. Voor de mestwet is de grondsoort klei.
Het perceel valt binnen de grenzen van Agrarisch Natuurcollectief: Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A. en ligt op ca. 2 km afstand van Habitatrichtlijn Natura 2000-gebied (Botshol).
Het perceel is ontsloten via een op- en afrit naar de Waverdijk.
Het object bestaat uit vijf topografische percelen, gescheiden door gebiedseigen watergangen. De afwatering is middels ronde ligging en/of middels greppels met dwarsafvoer naar de omliggende watergangen. De percelen hebben een goed ontwikkelde grasmat met redelijk goede grassoorten, de onkruiddruk is vrij laag.

Bestemming
Voor het perceel geldt de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Natuurwaarden” binnen bestemmingsplan ‘Buitengebied West’ van Gemeente De Ronde Venen.
Zie de brochure voor de dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen.

Overige informatie
1. Er loopt een private waterleiding door het perceel vanaf de waterput op perceel 2281 naar de bedrijfslocatie aan de Waverdijk 15.
2. Er is voor dit perceel geen aantekeningen betreffende een zakelijke recht.
3. Het jachtrecht is verhuurd.
4. Meer grond in pacht is bespreekbaar.

Brochure en informatie
Hiernaast te downloaden.

Vraagprijs
Op aanvraag. Kosten koper.

Bezichtigingen en inlichtingen
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar J.J.H. (Jorden) Oostdam.

Dit object is verkocht.

Wilt u meer weten?

ing. J.J.H. Oostdam (Jorden)
Rentmeester / makelaar
06-54744233
oostdam@interfarms.nl