Te koop wordt aangeboden een perceel cultuurgrond gelegen naast Oorsprongweg 74 te De Cocksdorp met een grootte van ruim 0,7 ha. Het betreft het rode gedeelte van het kadastrale perceel (zie kaartje).

Kadastrale omschrijving:
Gemeente Texel, sectie A, nummer 3673 ged., groot circa 0.77.43 ha.

Bestemming:
Voor het perceel geldt de bestemming “Buitengebied Texel 2013”. Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld op 2013-06-12 door de Gemeente Texel, met identificatie NL.IMRO.0448.BUI2013BP0001-va01.
Het deelperceel heeft de bestemming: Enkelbestemming Agrarisch – Strandpolders.
Tevens heeft de provincie Noord-Holland in 2013 een Reactieve aanwijzing vastgesteld (Zoneakkers) en zijn er in 2016 en in 2018 Reparatieplannen van kracht geworden.
Het perceel ligt ca. 2 km van Buitenzwin waar een habitatrichtlijn geldt. Drone-vliegen is beperkt toegestaan.
Wij adviseren u om het bestemmingsplan te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl of bij gemeente Texel.

Ligging:
Het perceel cultuurgrond ligt aan de Oorsprongweg, tussen de Stuifweg en de Hoofdweg, te midden van percelen cultuurgrond en boerderijen in Midden-Eierland. De Cocksdorp ligt op ca. 4 km afstand.

Algemeen:
Het perceel heeft een oppervlakte gemeten maat van 0.73.38 ha (bron: Boer & Bunder) en heeft als grondsoort zand (ook voor de mestwet). Gewas is blijvend grasland.
De eigenaar is nimmer gebruiker geweest van de onroerende zaak. Voor zover de eigenaar kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aanwezig.
Het perceel ligt in waterschap Hollands Noorderkwartier. Grondwatertrap IV = H >40 L 80-120. De drainage werkt volgens de eigenaar naar behoren.
Om het perceel te kunnen bereiken dient voor rekening van koper een nieuwe ontsluiting naar de Oorsprongweg te worden gerealiseerd.

Teelt/bouwplan (bron: Boer en Bunder)
2009               Mais
2010               Bieten
2011                Mais
2012-2015     99% Grasland, tijdelijk
2016               100% Grasland, tijdelijk
2017-2019     100% Grasland, blijvend

Overige bedrijfsinformatie:

  1. Waterschapslasten: € 109,88 per hectare ongebouwd/ jaar (2020).
  2. Ruilverkavelingsrente: geen ruilverkavelingslasten van toepassing.
  3. Jachtrecht: het jachtrecht is niet verhuurd voor de wettelijke termijn.
  4. Zakelijke rechten: er zijn geen erfdienstbaarheid met betrekking tot dit deel van het perceel.
  5. Productierechten: met de landerijen zullen geen productierechten mee worden overgedragen tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
  6. Betalingsrechten: geen betalingsrechten van toepassing.
  7. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld. Tenzij partijen anders overeengekomen.
  8. Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper.

Vraagprijs:
€ 50.000,- kosten koper.

Bezichtigingen en inlichtingen:
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar Jurjen Nannenga.

Lees de volledige omschrijving

Wilt u meer weten?

ing. J.E.T. Nannenga RT (Jurjen)
Rentmeester / makelaar
06-11392926
nannenga@interfarms.nl