Te koop: een perceel grasland van ruim 1,2 ha gelegen op de hoek van de Pontweg en de Californiëweg te De Koog.

Kadastrale omschrijving
Gemeente Texel, sectie T, nummer 2658, groot 1.22.20 ha.

Ligging
Het perceel grasland is gelegen aan de Pontweg hoek Californiëweg te De Koog en is ontsloten aan de Californiëweg. Het perceel ligt te midden van diverse percelen agrarische gronden, met op afstand vakantieparken aan de westzijde en agrarische bedrijven in de omgeving. Maritiem- en Juttersmuseum Flora ligt aan de zuidzijde en RWZI- Everstekoog ligt ten noordoosten aan de overzijde van de Pontweg.

Algemeen
Het perceel grasland is aangewezen als blijvend grasland (permanent bij RVO) en wordt momenteel niet benut.

Grondsoort: Lichte zavel: 100%
Grondsoort mestwet: Zand: 100%

Het perceel ligt in Gemeente Texel, provincie Noord-Holland en landbouwgebied Westelijk Holland, in waterschap Hollands Noorderkwartier en heeft grondwatertrap: IV = H >40 L 80-120.

Het perceel ligt niet in een Natura 2000-gebied.

(bron: Boer & Bunder)

De ontwatering is redelijk tot goed te noemen. Het perceel is niet voorzien van drainage.

Voor zover de eigenaar kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aanwezig.

Bestemming
Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013
Enkelbestemming: Agrarisch – Binnenduinrand
– Dubbelbestemming: Leiding – Riool
– Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4  

Met onderstaande volledige bestemming:
Bestemmingsplan Reparatieplan buitengebied Texel – geen plekinfo
Bestemmingsplan Reparatieplan buitengebied Texel – geen plekinfo
Reactieve aanwijzing BP Buitengebied Texel – Zoneakkers

Wij adviseren u om het bestemmingsplan te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl of bij de gemeente Texel.

Overige bedrijfsinformatie

  1. Waterschapslasten: € 109,88 per hectare ongebouwd/jaar (2020).
  2. Ruilverkavelingsrente: geen ruilverkavelingslasten van toepassing.
  3. Jachtrecht: het jachtrecht is niet verhuurd.
  4. Zakelijke rechten: er is een Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel t.b.v. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Heerhugowaard.
  5. Productierechten: met de landerijen zullen geen productierechten mee worden overgedragen.
  6. Betalingsrechten: met de landerijen zullen geen betalingsrechten mee worden overgedragen.
  7. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld. Tenzij partijen anders overeen komen.

Aanbieding / status
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Aspirant-kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms VLNN Makelaars B.V. opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend. Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.

Vraagprijs
€ 82.500,- kosten koper (€ 68.750,-/ha)

Bezichtigingen en inlichtingen
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar Jurjen Nannenga.

Lees de volledige omschrijving