TE KOOP in Oudeschild: melkveebedrijf met capaciteit voor het houden van 145 melk- en kalfkoeien en 100 stuks jongvee.

Het betreft een bedrijfserf met een bedrijfswoning en courante bedrijfsgebouwen (opslagschuur, ligboxenstal met 2 melkrobots, machineberging) en ca. 61 ha cultuurgrond, waarvan ca. 20 ha als huiskavel en ca. 20 ha, 7 ha en 13,6 ha als meerdere veldkavels.

BEDRIJFSWONING
De vrijstaande woning is gebouwd in 1965 en heeft zelfstandige aansluitingen voor gas, water, elektra, septic tank en telefonie. Inhoud woning met bijkeuken ca. 385 m². Woonoppervlakte ca. 107 m².

BEDRIJFSGEDEELTE
OPSLAGSCHUUR
Er is een opslagschuur met garage met een gedeelte voor huisvesting van jongvee. De opslagschuur is via de garage verbonden aan de woning. Hiernaast is een schuurgedeelte met strohokken voor jongvee huisvesting en een deel in gebruik als stro-opslag. Boven de strohokken is een zolderopslag aanwezig. Achter het betreffende schuurgedeelte is aangrenzend een lage kapschuurgedeelte aanwezig.

Stalruimte: 24 vrouwelijk jongvee < 2 jr

LIGBOXENSTAL
Centraal gelegen op het erf is een ligboxenstal aanwezig voor melk- en kalfkoeien en jongvee. Het voorste gedeelte is gebouwd in 1974. In 1987 is dit gedeelte verlengd en in 2006 nogmaals verlengd. De stalgedeelten uit 1974 en 1987 zijn in 2013 volledig gerenoveerd. Het voorste gedeelte betreft een 1+2 stal met voorin de stal een tanklokaal. Het achterste stalgedeelte betreft een 1+3 stal. Halverwege de stal zijn twee melkrobots aanwezig. Het stalgedeelte uit 2006 is volledig onderkelderd. Het stalgedeelte dat in 2013 is gerenoveerd, is alleen onder de roostervloeren onderkelderd. Totale kelderinhoud stal 2.100 m³. Daarnaast is een overkapte mestsilo aanwezig met een inhoud van 625 m³, die gekeurd is tot 2030.

Stalruimte: 138 melk-/kalfkoeien > 2 jr, 65 vrouwelijk jongvee < 2 jr, 8 melk-/kalfkoeien > 2 jr afkalfhok/transitiehok, 5 kalverhokken en strohok

MACHINEBERGING
De machineberging is gelegen tussen de sleufsilo’s (aan linkerzijde) en de ligboxenstal (aan rechterzijde). Er is een open ruimte met overheaddeur aan de voorzijde. De werkplaats bevindt zich rechts voorin.

ERFVERHARDING EN OPSLAGEN
De erfverharding bestaat uit ca. 1.200 m² betonplaten en ca. 900 m² gestort beton.

(Sleuf)silo’s
3 voersilo’s: ca. 3, 12 en 16 ton, naast ligboxenstal
kunstmestsilo: ca. 8 ton, voor ligboxenstal
2 sleufsilo’s: 7,5 x 44 m, wanden 1,25 m hoog
1 sleufsilo: 7,5 x 44 m, wanden 1 m hoog
1 sleufsilo: 8 x 22 m, wanden 1,75 m hoog
1 sleufsilo: 10 x 28/24 m, wanden 1,75 m hoog
mestvaalt: 8 x 6,5 m, wand 1,5 m hoog

CULTUURGROND
De huiskavel aan de Middellandseweg heef een oppervlakte van ca. 20 ha en bestaat uit kleigrond.
De kavelvorm is redelijk tot goed en de kavel is voorzien van greppels. Het betreft blijvend grasland percelen, die ontsloten zijn naar de openbare weg en een eigen weg. Er is tevens aan de Middellandseweg een veldkavel van ca. 20 ha groot, eveneens kleigrond, deels gedraineerd en deels voorzien van greppels en ontsloten naar de openbare weg. Verder zijn er veldkavels aan de Middellandseweg en De Zeshonderd, in gebruik als bouwland (mais). Het treft zandgrond en de oppervlakte is 7.21.90 ha. Perceel N225 loopt sterk af naar achteren. De percelen zijn gedraineerd en ontsloten naar de openbare weg.
De veldkavels aan de Veenselangweg en Kadijksweg betreffen opnieuw kleigrond en hebben een oppervlakte van ca. 13,5 ha. De percelen zijn in gebruik als bouwland en grasland. Ook deze percelen zij gedraineerd en ontsloten naar de openbare weg. Totale oppervlakte veldkavels is 41.10.48 ha.

VERGUNNINGEN
Vergunning voor het exploiteren van een melkveehouderij op grond van de Nb-wet (Beschikking Nb-wet 1998 d.d. 29 februari 2016).
De afstand van het onderhavige melkveebedrijf t.o.v. het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft ca. 600 m van Habitatrichtlijn ‘Duinen en Lage Land Texel’ en ca. 700 m van Vogelrichtlijn ‘Waddenzee’.

BESTEMMING
Enkelbestemming: ‘Agrarisch – Oude land’ met aanduidingen van bouwvlak en maatvoering wonen 2 (op N259 en N260) en 2 functieaanduidingen: erf en specifieke vorm van agrarisch – schapenboet (op N303).
Tevens gelden er meerdere dubbelbestemmingen: Leiding – Riool; Waarde – Archeologie 2, 3 en 4.

VRAAGPRIJS
Op aanvraag. Kosten koper.

Er is een brochure met uitgebreide en volledige informatie beschikbaar, hiernaast te downloaden.
Vragen en bezichtigingen via makelaar: Jurjen Nannenga.

Wilt u meer weten?

ing. J.E.T. Nannenga RT (Jurjen)
Rentmeester / makelaar
06-11392926
nannenga@interfarms.nl