Te koop: Eén of twee percelen cultuurgrond aan de Lancasterdijk te Oosterend.

Aangeboden worden de visuele percelen, zoals opgegeven bij RVO. Het betreffen niet de kadastrale percelen, tenzij beide worden aangekocht. Bij aankoop van één van de twee percelen zal een kadastrale inmeting moeten plaatsvinden.

Kadastrale omschrijving

  Gemeente   Sectie   Nummer   Grootte
  Texel   M   1958    3.50.00 ha
  Texel   M   1959    8.02.30 ha
     Totaal kadastrale maat:  11.52.30 ha

 

Opgegeven percelen

  Opgegeven perceel   Gemeten maat   Gewassenteelt: 2023   2022   2021
  1958 NO en 1959 NO     5.1879 ha   Aardappelen poot NAK   Grasland tijdelijk   Grasland tijdelijk
  1958 ZW en 1959 ZW     5.4088 ha   Aardappelen poot NAK   Grasland tijdelijk   Grasland tijdelijk
     Totaal gemeten maat:   10.5967 ha

 

Ligging
De percelen liggen aan de oostzijde van Texel, gescheiden van de Waddenzee door de Lancasterdijk, en ten zuidoosten van Oosterend. In de omgeving zijn agrarische bedrijven, cultuurgrond en natuur te vinden.

Cultuurgrond
Het object valt onder landbouwgebied Westelijk Holland en waterschap Hollands Noorderkwartier.
Grondsoort is deels zware zavel / deels lichte klei / deels zand, de wettelijke grondsoort is aangeduid als klei.
De percelen vallen (net) niet binnen een Natura 2000-gebied, maar wel binnen de grenzen van Agrarisch Natuurcollectief: ANLV De Lieuw Texel.

Bestemming
Binnen bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 geldt de hoofdbestemming: Agrarisch – Oude land.

Prijs
Op aanvraag. Kosten koper.

De percelen zijn op eigen gelegenheid vanaf de openbare weg (Lancasterdijk) te bezichtiging.

Brochure
Meer informatie is in de brochure te vinden. Deze is hiernaast te downloaden, alsook diverse kaarten.

Detailinformatie kavel

Op de onderstaande interactieve kaart wordt detailinformatie getoond van de aangeboden kavel(s). Door te klikken op de gegevens links van de kaart verschijnt de betreffende informatie in beeld. Door vervolgens te klikken op de percelen in de kaart komt meer gedetailleerde informatie in beeld.