De voormalige praktijkschool Oenkerk (Oentsjerk), een ruim opgezet melkveebedrijf.

Wie heeft er niet het ‘boeren vak’ geleerd?

De voormalige praktijkschool in Oenkerk is te koop! Veel agrariërs hebben mooie herinneringen aan dit praktijkbedrijf. Want wie heeft er niet leren melken, voeren etc.? Voor binnen- én buitenlandse landbouwstudenten werden het praktijkdagen om nooit te vergeten, met de focus op het melkvee en de zuivelverwerking. Je stak op het bedrijf niet alleen veel op, het was er ook bijzonder gezellig!

Het betreft een grootschalig melkveebedrijf dat ruim is opgezet als praktijkboerderij en daardoor mogelijkheden heeft voor nevenfuncties. Het bedrijf is gelegen aan de Sanjesreed 4-6 te Oenkerk (Oentsjerk). De totale oppervlakte is 113.82.94 hectare eigendom, waarvan circa 3.95.00 hectare erf is. Daarnaast pacht het bedrijf nog 3.73.95 hectare van de Protestantse Gemeente Trynwalden in Oenkerk. De melk wordt geleverd aan A-ware.

In 2009 is de melkveestal gerenoveerd en uitgebreid. Vanaf 2014 ging de huidige eigenaar, de Koninklijke A-ware Food Group, onder andere investeren in 3 nieuwe Lely A4 melkrobots, extra ligboxen en sleufsilo’s voor ruwvoeropslag. Ook de bestaande gebouwen, de hygiënesluis/ontvangstruimte en de kaasmakerij werden gerenoveerd. De oude werktuigenloods is in 2017 gesaneerd. Er staat nu een zeer modern en representatief melkveebedrijf, met 180 melkkoeien, 110 hectare cultuurgrond, een kaasmakerij en faciliteiten voor onderwijs en vergaderen. Het Dairy Training Centre is een van de gebruikers: praktijkleren voor studenten en bedrijfsleven. Kortom, een unieke kans voor agrarische ondernemers met ambitie!

KORTE OMSCHRIJVING
Bij de onroerende zaak behoort:
• Woongedeelte (bouwjaar 1969), telkens gemoderniseerd.
• Aangebouwde schuur (bouwjaar 1969), circa 22 x 50 meter. Diverse kantoren en vergaderruimtes (12 stuks). Tevens een gedeelte voor opslag.
• Dwarsstal / Hollandse stal, in gebruik als berging.
• Kantoren complex, gebouwd in 1969 en telkens verbouwd. Ruime ontvangsthal. Diverse praktijkruimtes met eetzaal en personeelsruimte. Diverse kantoren en meerdere toiletblokken.
• Kaasmakerij, met een eigen zuivelbereiding waarin een omkleedruimte, toiletten en laboratorium aanwezig zijn.
• Ligboxenstal (bouwjaar 1996), in 2009 gerenoveerd en uitgebreid. Circa 221 grootveeboxen en 107 jongveeboxen. Daarnaast nog meerdere groepshokken op stro en éénlingboxen. Het dak is voorzien van 301 zonnepanelen.
• Er zijn 3 melkrobots aanwezig van Lely (2016). De stal is onderkelderd en heeft een opslagcapaciteit van circa 5.000 m³. Royaal kantoor met vergaderzaal boven de stal.
• Ontvangstruimte (bouwjaar 2009) gelegen naast de ligboxenstal, met een hygiënesluis en vergaderruimtes.
• Werktuigenberging (bouwjaar 1996), met een afmeting van 20 x 40 meter. Voorzien van betonvloer en nieuw dak.
• Kapschuur (bouwjaar 1996), geschikt voor opslag van losse grondstoffen en opslag van hooi en stro.
• Ruwvoeropslagen: er zijn 7 sleufsilo’s met een lengte van circa 40 meter en nog 3 sleufsilo’s met een kleinere afmeting. Onder de 2 sleufsilo’s naast de stal is een mestkelder aanwezig van circa 1.000 m³. Daarnaast is er ruimte voor diverse ruwvoeropslagen.
• 9.945 kg fosfaatrechten.

LAND EN ONDERGROND:
Tot de onroerende zaak behoort in totaal 113.82.94 hectare grond in eigendom toe. Deze kan als volgt worden onderverdeeld:
Ondergrond woning met woonerf: 0.10.00 ha
Erf en ondergrond agrarische opstallen: 3.85.00 ha
Huiskavel: 13.86.95 ha
Veldkavels aan de overzijde van de weg: 72.12.14 ha
Veldkavels op ca. 1,5 km afstand: 23.88.85 ha
TOTAAL: 113.82.94 ha

Naast de gronden in eigendom pacht het bedrijf nog 3.73.95 hectare van de Protestantse Gemeente Trynwalden in Oenkerk.

BESTEMMING:
Het erf van het bedrijf valt onder Bestemmingsplan Buitengebied 2013:
• Enkelbestemming: Agrarisch Bedrijf Grondgebonden.
• Perceel 2407: Enkelbestemming bedrijfnutsbedrijf, nutsvoorziening.
• Enkelbestemming: Agrarisch – Cultuurgrond.
• Dubbelbestemming: Waarde – landschap (open landschap).
• Bouwvlak.
• Maatvoering.
• Het bestemmingsplan van Sanjesreed 8 bestaat voor het grootste deel uit ‘Enkelbestemming Bedrijf’, een kleiner gedeelte heeft ‘Enkelbestemming Agrarisch’.

Aan de overzijde van de weg richting het dorp is een bestemmingsplan in ontwikkeling ten behoeve van het realiseren van het bedrijventerrein “Sanjesfjild”. Deze gronden behoren niet tot de onroerende zaak.

Voor het volledige bestemmingsplan verwijzen wij u naar de gemeente en/of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen, dan adviseren wij u de uitgebreide verkoopbrochure op te vragen. Deze sturen wij u graag per mail of per post toe. Bekijk ook deze film over het object.

Prijs op aanvraag, kosten koper.
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u contact opnemen met ons kantoor en de verkopende makelaar de heer J.E.T. (Jurjen) Nannenga.

Lees de volledige omschrijving
Bestemming & gebruik
Bestemming Agrarisch Bedrijf Grondgebonden, Cultuurgrond, Bedrijf
Gebruik Grootschalig melkveebedrijf opgezet als praktijkboerderij, mogelijkheden voor nevenfuncties

Wilt u meer weten?

ing. J.E.T. Nannenga RT (Jurjen)
Rentmeester / makelaar
06-11392926
j.nannenga@vlnn.nl