GESLOTEN

Op 4 oktober is de nota van inlichtingen gepubliceerd. U vindt deze rechts op de pagina onder downloads. Het betreft het bestand: “14. Nota van Inlichtingen Buttervlietpolder (04-10-2019)”

Problemen met uw inschrijving? Bel 06-46274558

_

De Buttervlietpolder, ruim 21 hectare, ligt aan de zuidkant van de Hoeksche Waard langs de noordoever van het Hollandsch Diep, ongeveer halverwege Numansdorp en Strijensas. Westelijk en zuidelijk van het gebied liggen de Hoogezandsche Gorzen en oostelijk ligt de Oeverlanden Hollandsch Diep.

Het doel is om in de Buttervlietpolder een zoetwatergetijdengebied te realiseren en in het deel “Weitje van de Koning” de botanische waarde en de waarde voor (broed)vogels te behouden en te verbeteren. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuurdoelen, maar ziet het zelf inrichten, in eigendom en beheer hebben van NNN-gronden niet als kerntaak. De provincie is voornemens de betreffende gronden te verkopen door middel van een openbare inschrijving. Van de toekomstige eigenaar wordt gevraagd om de natuurinrichting uit te voeren en het gebied vervolgens duurzaam te beheren.

De provincie stelt randvoorwaarden en eisen aan de inrichting en het beheer van het natuurgebied. Vandaar dat er naast een prijsbieding ook een inrichtingsplan en een beheerplan moet worden ingediend. Verder wordt er van de inschrijvers een bod verwacht op de inrichtingsbijdrage en een bod op de (natuur)grond. Meer informatie over de procedure en de randvoorwaarden en eisen vindt u in de verkoopbrochure. Naast de verkoopbrochure zijn er nog diverse documenten beschikbaar zoals onderzoeken, overeenkomsten, kadastrale informatie en kaarten. Deze kunt u rechts op de pagina downloaden.

Vragen: (Gesloten).

De provincie nodigt inschrijvers uit vragen te stellen over deze inschrijving en/of over verduidelijking van aspecten van de procedure. Vragen kunnen tot 27 september 2019 24.00 uur ingediend worden (gesloten), met daarbij duidelijk aangegeven op welk onderdeel de vraag betrekking heeft. Vragen die de provincie na die datum en dat tijdstip ontvangt zullen niet in behandeling worden genomen. Uitsluitend schriftelijke vragen ten behoeve van nadere inlichtingen kunnen via dit formulier worden verstuurd. De schriftelijk gestelde vragen worden – anoniem – in de vorm van een Nota van Inlichtingen beantwoord, welke online zal worden gezet op de website. Het is niet toegestaan om vragen op een andere wijze te stellen.

Hybride inschrijving

Bij deze inschrijving telt de kwaliteit het zwaarst. Naast uw bieding in euro’s wordt ook uw inrichtings- en beheerplan beoordeeld door de provincie. In de verkoopbrochure vindt u een nadere uitleg over het verkoopproces. Uw bieding kunt u vanaf eind december tot het moment van sluiten plaatsen via deze website.

De geselecteerde inschrijver dient een gecertificeerd natuurbeheerder te zijn, of zal uiterlijk binnen 1 jaar na juridisch transport van de grond aan de provincie schriftelijk aantonen gecertificeerd beheerder te zijn of zal het beheer laten uitvoeren door een gecertificeerde partij. Voor meer informatie over de certificering zie bijgaande link:

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/natuurbeheer/certificering/

Op grond van de binnengekomen inschrijvingen kan de provincie een integriteitstoets uitvoeren. Een Bibob-procedure kan hier onderdeel van uitmaken.

Lees de volledige omschrijving
Belangrijke data
Startdatum 6-9-2019
Sluitingsdatum 10-1-2020
Tijdstip sluiting 12.00 uur
Gunningsdatum 31-1-2020
Kijkdagen 20-9-2019 en 20-12-2019
De percelen
Kadastrale gemeente Kadastrale sectie Kadastraal nummer Meer info
Numansdorp D 1026
Oppervlakte 0.43.65 ha
Soort perceel Eigendom
Straatnaam Buttervlietpolder
Plaatsnaam Numansdorp
Numansdorp D 1418
Oppervlakte 3.33.62 ha
Soort perceel Eigendom
Straatnaam Buttervlietpolder
Plaatsnaam Numansdorp
Numansdorp D 1421
Oppervlakte 13.09.11 ha
Soort perceel Eigendom
Straatnaam Buttervlietpolder
Plaatsnaam Numansdorp
Numansdorp D 1424
Oppervlakte 3.94.17 ha
Soort perceel Eigendom
Straatnaam Buttervlietpolder
Plaatsnaam Numansdorp

Detailinformatie Kavel

Op de onderstaande interactieve kaart wordt detailinformatie getoond van de aangeboden kavel(s). Door te klikken op de gegevens links van de kaart verschijnt de betreffende informatie in beeld. Door vervolgens te klikken op de percelen in de kaart komt meer gedetailleerde informatie in beeld.