Omschrijving
Het betreft hier een geheel kadastraal perceel van circa 0.31.04 hectare (hierna ook te noemen: het object). Het betreft een perceel grasland. Het perceel wordt bij inschrijving aangeboden,
u biedt kosten koper.

Het object is gelegen nabij de Kraaierslaan van de gemeente Noordwijk (ZH).

De kadastrale informatie is te vinden in bijlage 1. In bijlage 2 is een luchtfoto te vinden met daarop indicatief de begrenzing van het object. Uitgebreide informatie, met onder andere de concept koopovereenkomst, is te vinden op www.vlnnonline.nl (verkoopwebsite).

Kenmerken
Kadastrale aanduiding: Gemeente Noordwijk, sectie A, nummer 4017
Oppervlakte: Circa 0.31.04 ha
Bestemming: Bestemmingsplan Duinrand (gemeente Noordwijk).
– Enkelbestemming Agrarisch
– Dubbelbestemming Waarde – Archeologie
Ontsluiting: Direct gelegen aan de Kraaierslaan en Randweg te Noordwijk.
Eigendomsgrenzen: Op de luchtfoto in bijlage 2 zijn indicatief de eigendomsgrenzen van het object zichtbaar gemaakt.
Grondsoort: Zn50A: Kalkhoudende vlakvaaggronden; matig fijn zand Zd20A: Kalkhoudende duinvaaggronden; fijn zand (bron: www.bodemdata.nl)

Persoonlijke- of zakelijke rechten: Belemmeringen Privaatrecht; gerechtigde Gasunie Transport Services B.V.
Oplevering: In de huidige staat en ‘as is, where is’.

Bodemonderzoek
Op het object is op 3 november 2017 een vooronderzoek conform de NEN 5725:2009, een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740+A1:2016 en een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707+C1:2016 uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen verontreinigingen op het perceel aanwezig zijn. Er is grond op het perceel aangebracht dat in strijd is met het besluit bodemkwaliteit.

Het volledige rapport is te vinden op de verkoopwebsite.?

Bijzonderheden
Het is – behoudens vanaf de openbare weg – niet toegestaan op eigen gelegenheid het object te betreden.

Staatsbosbeheer heeft het object nooit zelf feitelijk gebruikt. Staatsbosbeheer verstrekt hierbij alle bij haar bekende informatie van het object. De grenzen van het object zijn afgeleid van de kadastrale kaart. Indien (gebruiks)grenzen in het veld anders blijken te zijn dan aangegeven op de kadastrale kaart kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Eventuele door koper gewenste grensaanwijzing of grenscorrectie door het Kadaster komen voor rekening van de koper.

De planning van de verdere procedure treft u aan in de brochure.
Staatsbosbeheer houdt zich het recht voor om deze planning te wijzigen.

Informatie en biedingen
Informatie en voorwaarden over het aangeboden object en het verkoopproces zijn te vinden op www.vlnnonline.nl. Op de website is tevens een concept-koopovereenkomst te downloaden.
In deze overeenkomst staan alle voorwaarden waaronder deze verkoop geschiedt.

Let op: Om te kunnen bieden moet u een geregistreerd en gelegaliseerd account bij BOG Auctions hebben. Hiervoor dient u een registratieverklaring te ondertekenen in het bijzijn van een notaris. Deze verklaring kunt u downloaden op de website van BOG Auctions (https://www.bog-auctions.com/news/index/181).
?
In de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland kunt u zich bij de volgende notarissen gratis legaliseren:
– Alkmaar: Erkamp Boot Willemsen Notarissen, mw. A. Steenbergen. Kennemerstraatweg 17 – 19, 1814 GA, Alkmaar. Telefoon: 072 – 5127488. www.ebwnotarissen.nl.
– Amsterdam: Dentons Boekel, mr. N. van Dijk. Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA, Amsterdam. Telefoon: 020 – 7953460. www.dentons.boekel.com
– Amsterdam: Buren N.V., mw. K. Prick. World Trade Center, Level 10, Toren A, Strawinskylaan 1017, 1077 XX, Amsterdam. Telefoon: 020 – 3338390. www.burenlegal.com.
– Amsterdam: CMS Derks Star Busmann, mr. F. Stroucken of mw. I.M.B. Balvert. Atrium zuidtoren, Parnassusweg 737, 1077 DG, Amsterdam. Telefoon: 020 – 301301. www.cms-dsb.com/amsterdam.
– Amsterdam: DLA Piper, mw. T. Holslag. Gebouw Meerparc, Amstelveenseweg 638, 1081 JJ, Amsterdam. Telefoon: 020 – 5419888. www.dlapiper.com/netherlands.
– Amsterdam: Loyens&Loeff, mr. R.H. Meppelink. Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED, Amsterdam. Telefoon: 020 – 5785785. www.loyensloeff.com.
– Amsterdam: VanDoorne, mr. A.M.J.M. Ploumen. Jachthavenweg 121, 1081 KM, Amsterdam. Telefoon: 020 – 6789123. www.vandoorne.com.
– Den Haag: Buren N.V., mw. K. Prick. Johan de Wittlaan 15, 2517 JR, Den Haag. Telefoon: 070 – 3184200. www.burenlegal.com.

Lees de volledige omschrijving
Belangrijke data
Startdatum 2-1-2019
Sluitingsdatum 14-2-2019
Tijdstip sluiting 14:00 uur
Gunningsdatum 21-2-2019
Bestemming & gebruik
Bestemming Agrarisch
Gebruik Agrarisch
De percelen
Kadastrale gemeente Kadastrale sectie Kadastraal nummer Meer info
Noordwijk A 4017
Oppervlakte
Soort perceel
Straatnaam
Plaatsnaam

Wilt u meer weten?

ing. W. Kuiken (Wieger)
Rentmeester
0348-748400
w.kuiken@vlnn.nl
Belangrijke data
Startdatum 2-1-2019
Sluitingsdatum 14-2-2019
Tijdstip sluiting 14:00 uur
Gunningsdatum 21-2-2019