Te koop: een perceel landbouwgrond van ruim 5 hectare, gelegen aan de Nieuwveenseweg te Nieuwkoop.

De grond is geschikt voor agrarische doeleinden als het weiden van vee en het winnen van grasgewas.

Kadastrale omschrijving
Gemeente Nieuwkoop, sectie A, nummer 8822, groot 5.02.55 ha

Ligging
Het perceel ligt aan de Nieuwveenseweg, gemeente Nieuwkoop in Zuid-Holland. Ontsluiting (middels een brede betonnen brug (bouwjaar medio 2016)) via de Nieuwveenseweg (provinciale weg N231, tussen Nieuwveen en Nieuwkoop). Het perceel is omringd door percelen grasland, aan de overzijde van de weg is een klein industrieterrein.

Algemeen
Het betreft een graslandperceel, het gewas is aangewezen als blijvend grasland (permanent bij RVO).

Het perceel bestaat voor Boer en Bunder uit twee delen: (bron: Boer & Bunder)

Zuidelijk deel A 8822 ged. (en A 8823 ged.):
Oppervlakte gemeten maat: 2.2949 ha
Grondsoort: lichte klei: 31%, zware klei: 69%
Grondsoort mestwet: klei: 100%

Noordelijk deel A 8822 ged.:
Oppervlakte gemeten maat: 2.4946 ha
Grondsoort: lichte klei: 24%, zware klei 76%
Grondsoort mestwet: klei: 100%

Voor zover de eigenaar kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aanwezig.

Het perceel ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente Nieuwkoop en valt onder landbouwgebied Westelijk Holland. Het perceel ligt in waterschap Rijnland en heeft grondwatertrap II = H <40 L 50-80 (deels III = H <40 L 80-120). Er geldt een irrigatie beperking, met name een beregeningsverbod oppervlaktewater aardappel / tomaten in verband met bruinrot. Het perceel is niet gedraineerd. Het perceel ligt niet in een Natura 2000-gebied, maar is op ca. 1,3 km van een Vogelrichtlijn Noordeinderplas (Nieuwkoopse Plassen & De Haeck). Bestemming Grootst deel van perceel * Bestemmingsplan Landelijk gebied, gemeente Nieuwkoop, geheel onherroepelijk in werking, vastgesteld 2016-11-03, NL.IMRO.0569.bpNKPLandelijkgebi-va01 - Enkelbestemming: Agrarisch - Enkelbestemming: Water - Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie 2 - Gebiedsaanduiding: luchtvaartverkeerzone - 20 ke - Gebiedsaanduiding: overige zone - landschapstype droogmakerij Uiterst noordoostelijk deel van perceel: * Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, bestemmingsplan, Gemeente Nieuwkoop, deels in werking, vastgesteld 2013-05-30, NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01 - Enkelbestemming: Agrarisch - Enkelbestemming: Water - Dubbelbestemming: Archeologie - 2 met onderstaande volledige bestemming: * Structuurvisie Nieuwkoop 2040 * Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, 1e herziening * Kern Nieuwkoop Wij adviseren u om het bestemmingsplan te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl of bij gemeente Nieuwkoop. Overige bedrijfsinformatie 1. Waterschapslasten: € 84,50 per hectare onbebouwd/jaar (2020). 2. Ruilverkavelingsrente: er zijn geen ruilverkavelingslasten van toepassing. 3. Jachtrecht: het jachtrecht/visrecht is niet verhuurd. 4. Zakelijke rechten: er zijn geen aantekeningen betreffende zakelijke rechten van verschillende instanties. 5. Productierechten: met de landerijen zullen geen productierechten mee worden overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen. 6. Betalingsrechten: met de landerijen zullen geen betalingsrechten mee worden overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen. 7. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeen komen. 8. Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper. Vraagprijs: € 325.000,- k.k. Bezichtigingen en inlichtingen Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar Jorden Oostdam (06-54 744 233). Op onze website treft u meer informatie aan.

Lees de volledige omschrijving