Prachtig melkveebedrijf gelegen aan de Meije 86 te Nieuwkoop, met woonhuis, ligboxenstal, werktuigenberging en ca. 43 ha cultuurgrond en bijbehorende rechten.

De totale oppervlakte is 43.57.35 hectare eigendom, waarvan circa 10.500 m² bouwblok is. Daarnaast wordt nog circa 7 hectare geliberaliseerd gepacht.
De locatie is redelijk goed bereikbaar via de Meije, met uitvalswegen N231, N11 en A12, gelegen tussen Bodegraven en Nieuwkoop.

Tot de onroerende zaak behoort:
• Woonhuis met garage, verbouwd in 1960 en 1990
• Ligboxenstal (bouwjaar 1980, door diverse renovaties up-to-date)
• Jongvee/schapenstal/werkplaats (bouwjaar 1983)
• Werktuigenberging (bouwjaar 2011)
• Kalverhutten op betonvloer met hekken (bouwjaar 1995)
• Voormalig hooiberg/opslag (bouwjaar 1996)
• 3 Voormalige varkensschuren, nu opslag (bouwjaar 1960)
• 4 sleufsilo’s (bouwjaar 1994, 2004, 2008 en 2008)
• Mestsilo ca. 859 m³ (bouwjaar 1997)
• Kunstmestsilo (bouwjaar 2000) en 3 voersilo’s (bouwjaar 1990)
• Volledig met beton verharde erf, 3 kavelpaden in grasland

Algemeen
Modern gezinsbedrijf in de melkveehouderij. Efficiënte kavelindeling, automatisch melksysteem en precies passend binnen de term grondgebonden melkveehouderij.
Prachtig gesitueerd aan de Nieuwkoopse zijde van het riviertje De Meije. Over de gehele lengte van het bouwblok is de oever van de Meije beschoeid alsmede het eilandje in de Meije. Er is een loswal voor trailers met boten en op diverse plaatsen is de aanlegsteiger verhuurd voor bootjes, naar gelang van de koper kan dat worden voortgezet of beëindigd.
Voor de nutsaansluitingen is er één hoofdaansluiting bij de woning, vandaar vindt verdeling naar de diverse opstallen plaats. Er is glasvezel in huis, echter (nog) niet aangesloten.
Op de veldkavel is in 2021 een kavelpad van betonplaten aangelegd om het gebruik te optimaliseren.

Bedrijfswoning
De bedrijfswoning met bouwjaar van vóór 1900 is in 1960 en 1990 verbouwd en de garage is aangebouwd. Oppervlakte tuin ca. 1.500 m².
Inhoud: ca. 1.137 m³
Gebruiksoppervlakte wonen: ca. 240 m²
Inpandige ruimte: ca. 87 m²
Onderhoud: Goed
Indeling:
Begane grond: Hal, kantoor en woonkamer, keuken, bijkeuken met washoek en toilet, gang, slaapkamer, badkamer met wastafelmeubel, bad, douche en toilet, trapopgang.
Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers, kasten, toilet, vergaderruimte met pantry, zolderruimte.
Verwarming: Cv-installatie Nefit 2000, houtkachel in garage.
Nutsvoorzieningen: Elektra, krachtstroom, gasaansluiting, waterleiding, glasvezel, persriool.
Garage: Aangebouwde garage met toilet. Aangrenzend terras met knikarm zonnescherm.
Kantine: Kantine (vergaderruimte) boven garage in woonhuis.

Ligboxenstal
Bouwjaar: 1980, sinds 1986 diverse renovaties, goed onderhouden
Type: 3 + 1
Oppervlakte: ca. 38 m x 22,5 m = 855 m² (841,25 m²)
Melksysteem: Melkrobot Fullwood (bouwjaar 2013)
Stalcapaciteit: 96 ligboxen

Jongvee/schapenstal/werkplaats
Bouwjaar: 1983, vanaf 1990 gerenoveerd, redelijk onderhouden
Oppervlakte: ca. 24 m x 20 m = 480 m² (477,2 m²)

Werktuigenloods
Bouwjaar: 2011, uitstekend onderhouden
Oppervlakte: ca. 25 m x 15 m = 375 m²

Berging
Bouwjaar: 1960, in 1998 gerenoveerd, goed onderhouden
Oppervlakte: voormalige varkensschuur 196,91 m² en voormalige melkschuur 187,25 m²

Voormalig hooiberg
Bouwjaar: 1996, uitstekend onderhouden
Oppervlakte: zeskant met zolder, 78,59 m²

Aanbouw jongveestal
Bouwjaar: 1988, goed onderhouden
Oppervlakte: 13 m x 3 m = 39 m²

Kalverhutten
Bouwjaar: 1995

Erfverharding en opslagen
Erfverharding middels asfalt, beton, slakken/sintels en stelconplaten. Kavelpaden middels gestort beton en platen.
Ondergrond zand op klei.
Mestsilo, 4x sleufsilo’s, 3x krachtvoer silo’s, kunstmest silo.
Mestopslagcapaciteit kelders en mestsilo: 1.759 m³

Situatie omtrent vergunningen
Er is een Hinderwetvergunning 1983 aanwezig, geen NB-vergunning. In kaart is gebracht wat het aantal vergunde dieren op referentiedatum 10-06-1994 is (aanwijzing Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck).
Op basis van registraties, bouwtekeningen en dieraantallen is de stikstofreferentie in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de stikstofreferentie overeenkomst met 1606,2 kg ammoniak.
Aantallen vee per fosfaatrechten peildatum 2 juli 2015:
– Melkkoeien 76
– Jongvee jonger dan 1 jaar 29
– Jongvee ouder dan 1 jaar 41

Land en ondergrond
Tot de onroerende zaak behoort kadastraal in totaal 43.57.35 hectare grond toe. Deze kan als volgt worden onderverdeeld:
– Ondergrond woning met woonerf: 0.15.00 ha
– Erf en ondergrond agrarische opstallen: 0.90.00 ha
– Huiskavel: 34.71.00 ha
– Veldkavel: 7.81.35 ha

Teelt/bouwplan en gegevens
De gezamenlijk oppervlakte gemeten maat van de eigendomsgronden is 37,81 ha. Het betreft alle blijvend grasland percelen.
Voor de mestwet zijn de percelen deels aan te merken als klei en deels als veen.
De percelen hebben grondwatertrap II = H <40 L 50-80 of III = H <40 L 80-120 (dichtbij de Meije).
Er geldt voor alle percelen een irrigatiebeperking: beregeningsverbod oppervlaktewater aardappels/tomaten i.v.m. bruinrot.
De percelen boven rivier de Meije vallen in een Natura 2000-gebied (Zuidereindeplas van de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck). Het bestemmingsplan vermeld een scheurverbod in het Natura 2000-gebied.
(Bron: Boer en Bunder)

Bestemming
De percelen boven rivier de Meije vallen binnen bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Nieuwkoop’ en heeft als hoofdbestemming “Agrarisch met waarden” en “Water”. Er is een groot bouwvlak aanwezig op het erf.


De percelen onder rivier de Meije vallen binnen bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’ en heeft als hoofdbestemming “Agrarisch met waarden”, “Natuur”, “Verkeer-Wegverkeer”, “Water” en heel klein stukje “Wonen”.

Overige bedrijfsinformatie
– Er zijn voor enkele kadastrale percelen aantekeningen betreffende zakelijke rechten van verschillende instanties.
– Er is een recht van overpad voor 2 percelen (ca. 9 ha) van de huiskavel via Meije 124.
– Op het bedrijf is 3.781 kg fosfaat aanwezig. Er zullen geen productierechten mee worden overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
– Per hectare gemeten maat is er 1 betalingsrecht met een gemiddelde waarde van € 259,73 (2020).
– Er is een oppervlaktewaterpomp voor drinkwater voor de koeien aanwezig.
– Er is schoeiing langs de gehele lengte van de rivier de Meije aanwezig (ca. 200 m²).

Aanbieding / status / prijs
Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan de verkoper, maar in overleg bespreekbaar.
Prijs op aanvraag. Kosten koper.

Een uitgebreide brochure en andere documenten zijn hiernaast te downloaden.

Detailinformatie Kavel

Op de onderstaande interactieve kaart wordt detailinformatie getoond van de aangeboden kavel(s). Door te klikken op de gegevens links van de kaart verschijnt de betreffende informatie in beeld. Door vervolgens te klikken op de percelen in de kaart komt meer gedetailleerde informatie in beeld.

Dit object is verkocht.

Wilt u meer weten?

ing. J.J.H. Oostdam (Jorden)
Rentmeester / makelaar
06-54744233
oostdam@interfarms.nl