TE KOOP – VIA EEN ONLINE INSCHRIJVING: ruim 36,8 ha cultuurgrond te Middelie.

Het betreft een inschrijving en derhalve is er GEEN VRAAG- OF RICHTPRIJS beschikbaar. Kosten koper.

VANAF 1 APRIL KUNT U UW BIEDING ACHTERLATEN VIA DE BIEDKNOP.

De percelen worden aangeboden in 3 kavels. Er kan geboden worden op een of op meerdere kavels of op combinaties ervan. Het betreft veengrond.

Kavel I: 10.13.05 ha – opp. gemeten maat 9.4079 ha (7 percelen), blijvend grasland, valt binnen Natura 2000-gebied.
Kavel II: 16.20.50 ha – opp. gemeten maat 14.6052 ha (11 percelen), deels blijvend grasland, deels maïs.
Kavel III: 10.54.70 ha – opp. gemeten maat 9.6675 ha (9 percelen), blijvend grasland.

Totaal: 36.88.25 ha

Alle 3 kavels liggen in provincie Noord-Holland, vallen onder gemeente Edam-Volendam en liggen in landbouwgebied Waterland en Droogmakerijen. De grondsoort is veen, ook voor de Mestwet. Het veenpakket is ca. 80 cm diep, daaronder zit klei.
De kavels liggen in waterschap Hollands Noorderkwartier en hebben grondwatertrap II = H <40 L 50-80.
Er geldt een irrigatiebeperking: beregeningsverbod oppervlaktewater aardappels/tomaten i.v.m. bruinrot.

De hoofdbestemming binnen bestemmingsplan ‘Buitengebied 2015 (Buitengebied Zeevang 2016)” is ‘Agrarisch met waarden’.

In de brochure kunt u meer informatie over de kavels en de procedure vinden.

ONLINE INSCHRIJVING:

Biedingen
Er wordt uitsluitend online geboden met een bedrag in euro’s, kosten koper en vergezeld van eventuele voorwaarden en/of ontbindingen.
Duidelijk moet worden aangeven op welke kavel/kavels er geboden wordt. Er mag ingeschreven worden op 1 of meerdere kavels. Uw bod plaatst u via de website vlnn.nl.
Biedingen dienen uiterlijk 1 mei 2021 onherroepelijk te zijn.
Gunning blijft onder alle omstandigheden voorbehouden aan verkoper(s).

Kijkdagen/openstelling
Voor de percelen cultuurgrond worden er geen kijkdagen georganiseerd. Deze percelen zijn vanaf de openbare weg te bezichtigingen en zijn opengesteld voor bezichtiging op eigen gelegenheid op:
– maandag 29 maart 2021
– zaterdag 3 april 2021

Startdatum online inschrijving
– donderdag 1 april 2021            (dan verschijnt er een biedknop op de website)

Sluitingsdatum online inschrijving
– donderdag 15 april 2021 om 14.00 uur

Gunningsdatum
– donderdag 22 april 2021

Juridische en feitelijke levering:
– 1 juni 2021
Bij een notaris gekozen door de koper.

Belangrijke data
Startdatum 1 april 2021
Sluitingsdatum 15 april 2021
Tijdstip sluiting 14.00 uur
Gunningsdatum 22 april 2021
Kijkdagen 29 maart 2021 en 3 april 2021