Korte omschrijving:
Het melkveebedrijf met erf, opstallen en cultuurgrond is gelegen tussen Maasland en Schipluiden, aan de Oostgaag 19 te Maasland. Het agrarische bedrijf omvat een bedrijfswoning van eind 19e eeuw met een deel, een ligboxenstal, een jongveestal, een werktuigenberging en een schuur/berging. De huiskavel heeft een totale grootte van 25.66.75 hectare, waarvan circa één hectare uit het bedrijfserf bestaat. De overige gronden zijn grasland. Daarnaast is er 19.26.70 hectare erfpachtgrond gelegen aan de Westgaag / Molenweg

Bestemming:
Volgens het op 25 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Gras’ van de gemeente Midden-Delfland valt het bedrijf onder de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ met ter plaatse van het erf ‘Waarde – Archeologie 3’, de graslanden zijn bestemd met ‘Waarde – Archeologie 3, 4 én 5’.
Het erf heeft een gekoppeld bouwvlak. Achter de watergang, ter plaatse van de kuilplaat is het bouwvlak verlengd. Voorts ligt op een deel van het erf de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’, ter hoogte van de weg en de naastgelegen watergang met boezemkade.

Algemene beschrijving:
De bedrijfswoning is met de voorzijde gericht naar het zuiden en biedt uitzicht op de Oostgaag en de landerijen. De bedrijfsopstallen, de ligboxenstal, de werktuigberging en de jongveestal zijn achter en naast de woning gelegen. De schuur/berging ligt direct aan de weg. In de loop der jaren is er aan verschillende woongedeelten onderhoud geweest, de onderhoudstoestand is hierdoor redelijk tot goed.

Bedrijfswoning:
Het bedrijfswoning van ruim een eeuw geleden (bouwjaar 1898) heeft een praktisch opgebouwde indeling met een inhoud van circa 740 m3. De traditioneel gebouwde woning is opgetrokken uit steens muren en heeft een houten kapconstructie met houten dakbeschot die in de slaapkamers is voorzien van isolatie en bekleding doormiddel van gipsplaten. De woning is niet onderheid.

Ligboxenstal:
De ligboxenstal met de afmetingen 40 x 20,5 meter, is gebouwd in 1990. In 2011 is de stal verlengd en is de bestaande kapconstructie vervangen. De gehele ligboxenstal is onderheid en onderkelderd. De mest opslagcapaciteit is circa 1800 m3. Op het dak zijn aan de west- en zonzijde 108 zonnepanelen geplaatst (met elk een vermogen van 250 kWh).

De ligboxenstal heeft een 2 + 1 indeling die aan de achterzijde van de stal is verbonden en zorgt voor een vrije doorloop. De stal beschikt over 88 ligboxen voor het grootvee met rubbermat bedekking en zwevende ligboxafscheiding. De drinkwatervoorziening wordt gevoed door leidingwater en is uitgerust met sneldrinkers aangesloten op een ringleiding voorzien van pomp en verwarmingselement. De krachtvoervoorziening is geregeld middels twee krachtvoerboxen.

Voor in de stal is de melkput aanwezig met 2 x 4 stands visgraat melkstal met melkglazen en krachtvoerverstrekking. Gelijk naast de melkput is de melktank aanwezig met de inhoud van 7000 liter.

Voor de krachtvoervoorziening zijn er aan de voor- en achterzijde van de stal krachtvoersilo’s aanwezig van respectievelijk 6 en 10 ton.

Werktuigenberging:
De werktuigenberging (afmetingen 20 x 9 meter, bouwjaar circa 1980) is opgetrokken uit stalen gegalvaniseerde spanten en houten gordingen. Tot circa 2 meter zijn halfsteensmuren aanwezig, daarboven een uit hout bestaande afwerking.

Jongveestalling:
De jongveestalling (afmetingen 16 x 6 meter, bouwjaar circa 1925 en in 2005 gerenoveerd), is opgetrokken uit stalen gegalvaniseerde spanten en houten gordingen. Bij de renovatie zijn de oude muren blijven staan, zijn stalen spanten aangebracht en is het dak vervangen door asbestvrije golfplaten. In de stal zijn 19 jongveeboxen, een roostervloer en een voerhek aanwezig. Er is 30 m3 mestopslag onder de roosters aanwezig.

Achterliggende deel achter woning:
De voormalige grupstal is deels voorzien van roostervloer met 12 kalverenboxen en voerhekken. De overzijde van de voergang is in zijn geheel voorzien van een betonnen vloer voor vier strohokken. Er is 12 m3 mestplaatsingsruimte aanwezig onder de roostervloer.

Schuur/berging:
De schuur/berging (afmetingen 6,5 x 5 meter, bouwjaar onbekend) is opgetrokken uit steens muren, heeft een houten dakbeschot en is gedekt met pannen. Het pannendak is twee jaar geleden vernieuwd. De schuur heeft een zolderverdieping. Er zijn verder geen nutsvoorzieningen aanwezig. De schuur is direct aan de weg gelegen.

Vaste mestopslag:
Er is een mestopslagplaats aanwezig met de afmetingen van 12 x 4 meter. Aan twee zijden is de mestopslagplaats voorzien van twee wanden van 1,50 meter hoog. De vloer is van gestort beton en is voorzien van een afvoer richting de mestopslag onder de jongveestal.

Voeropslag:
Er is veel ruimte aanwezig voor voeropslag, namelijk 2 sleufsilo’s van 7 x 20 meter, twee sleufsilo’s van 3,5 x 12 meter, een kuiplaat van 12 x 44 meter en een kuilplaat/opslagruimte van 16 x 22 meter.

Landerijen:
Bij het melkveebedrijf behoort ruim 24 hectare cultuurgrond in volledig eigendom, bestaande uit grasland. Naast de gronden in eigendom, beschikt het bedrijf over ruim 19 hectare grasland in erfpacht. De gronden zijn gelegen aan de Westgaag / Molenweg te Maasland. De ondergrond bestaat vaak uit klei, waarbij zavel op de hogere delen voorkomt en klei op de lagere delen.

Bezichtigingen en inlichtingen:
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar J.J.H. Oostdam.

Jorden Oostdam
Interfarms vlnn Makelaars
Laageind 11A
3465 KG Driebruggen
Telefoon: 0348 – 748411 / 06 – 54744233

Lees de volledige omschrijving
Bestemming & gebruik
Bestemming Agrarisch
Gebruik Melkveebedrijf
De percelen
Kadastrale gemeente Kadastrale sectie Kadastraal nummer Meer info
Maasland I 325
Oppervlakte 5.86.60 ha
Soort perceel Terrein, grasland
Straatnaam Oostgaag
Plaatsnaam Maasland
Maasland I 326
Oppervlakte 8.83.80 ha
Soort perceel Terrein, grasland
Straatnaam Scheeweg
Plaatsnaam Maasland
Maasland I 327
Oppervlakte 0.90.85 ha
Soort perceel Wonen, erf, tuin
Straatnaam Oostgaag
Plaatsnaam Maasland
Maasland I 333
Oppervlakte 4.75.10 ha
Soort perceel Terrein, grasland
Straatnaam Scheeweg
Plaatsnaam Maasland
Maasland I 345
Oppervlakte 2.14.80 ha
Soort perceel Terrein, grasland
Straatnaam Oostgaag
Plaatsnaam Maasland
Maasland I 351
Oppervlakte 3.15.60 ha
Soort perceel Terrein, grasland
Straatnaam Scheeweg
Plaatsnaam Maasland
Erfpacht, Maasland I 537
Oppervlakte 1.26.55 ha
Soort perceel Terrein, grasland
Straatnaam Molenweg
Plaatsnaam Maasland
Erfpacht, Maasland I 543
Oppervlakte 2.11.80 ha
Soort perceel Terrein, grasland
Straatnaam Molenweg
Plaatsnaam Maasland
Erfpacht, Maasland I 544
Oppervlakte 3.27.50 ha
Soort perceel Terrein, grasland
Straatnaam Molenweg
Plaatsnaam Maasland
Erfpacht, Maasland I 545
Oppervlakte 3.17.15 ha
Soort perceel Terrein, grasland
Straatnaam Molenweg
Plaatsnaam Maasland
Erfpacht, Maasland I 2025
Oppervlakte 9.43.70 ha
Soort perceel Terrein, grasland
Straatnaam Westgaag
Plaatsnaam Maasland

Detailinformatie Kavel

Op de onderstaande interactieve kaart wordt detailinformatie getoond van de aangeboden kavel(s). Door te klikken op de gegevens links van de kaart verschijnt de betreffende informatie in beeld. Door vervolgens te klikken op de percelen in de kaart komt meer gedetailleerde informatie in beeld.

Wilt u meer weten?

ing. J.J.H. Oostdam (Jorden)
Rentmeester/makelaar
06-54744233
oostdam@interfarms.nl