Prachtig gebiedseigen melkveebedrijf gelegen in Lekkerkerk met woonhuis, agrarisch bedrijfserf met opstallen, 37.37.24 ha grond, NB-vergunning en bijbehorende rechten.

Prijs op aanvraag.

Het melkveebedrijf is gelegen aan de Wetering-Oost 9 te Lekkerkerk. De totale oppervlakte is 37.37.24 hectare eigendom, waarvan circa 8.200 m² ondergrond bedrijfsgebouwen en erf is. Daarnaast pacht het bedrijf nog 14.96.70 ha van Stichting Zuid-Hollands Landschap. De locatie is uitstekend bereikbaar, met goede uitvalswegen, gelegen tussen Rotterdam en Gouda.

Bij de onroerende zaak behoort:
• Woonhuis (bouwjaar 1926), gerenoveerd/verbouwd in 2015.
• Huisstal (bouwjaar 1926), één geheel vormend met de woning, met een afmeting van 12 x 10 meter. Nu in gebruik voor opslag en berging.
• Ligboxenstal (bouwjaar 1986), gerenoveerd in 2015. 70 ligboxen. Traditioneel melksysteem (bouwjaar 1986), visgraat 2 x 5, 2 krachtvoerboxen. Tanklokaal volledig geïsoleerd met liggende melktank van 7.200 liter. De stal is onderkelderd en heeft een mestopslagcapaciteit van circa 1.300 m³.
• Stal (bouwjaar 1992) ingericht voor jongvee en droge koeien. 73 ligboxen. Handmatige klimaatregeling. 2 koeborstels aanwezig. De stal is onderkelderd en heeft een mestopslagcapaciteit van circa 1.100 m³.
• Machineberging/kapschuur met werkplaats (bouwjaar 2000) met afmeting van 25 x 14 meter. Voorzien van deels beton en deels bestrate vloer. In gebruik als opslag en werkplaats. Twee spantdelen zijn afzonderlijk af te sluiten en voorzien van een zolderruimte.
• Fietsenberging (bouwjaar 2010), met een afmeting van 10 x 4 meter en voorzien van een bestrate vloer.
• Er zijn meerdere kuilvoeropslagplaatsen, een vaste mestplaat en voersilo’s aanwezig.
• Rondom de gebouwen is erfverharding aanwezig in de vorm van betonklinkers en stelconplaten met ondergrond lichte puin en zand. De voersilo’s en kunstmestsilo staan op een onderheide betonnen plaat. De geschatte oppervlakte van de erfverharding is circa 3.500 m².

De percelen vallen onder bestemmingsplan “Landelijk gebied (voormalige gemeente Nederlek)”. De hoofdbestemming is gedeeltelijk Enkelbestemming: Agrarisch met waarden en gedeeltelijk Enkelbestemming: Agrarisch.
Tevens zijn er meerdere (dubbel)bestemmingen en diverse functieaanduidingen aanwezig. Er is een groot bouwblok aanwezig op het erf.

Documenten te downloaden:
– Brochure
– Kaart
– Grondsoortenkaart
– Plattegrond 1e woonlaag
– Plattegrond 2e woonlaag
– Bestemmingsplan: bouwvlak

 

Lees de volledige omschrijving