!!!LET OP!!! De inschrijving is met drie weken uitgesteld om uitvoering te geven aan de Kwaliteitsimpuls Molenbiotoop. De nieuwe sluitingsdatum in 4-1-2017.

Documenten toegevoegd:
– Verantwoording groenonderhoud Kevereiland (02-12-2016)
De “Verantwoording groenonderhoud Kevereiland” is een informatief rapport waar geen andere verplichtingen of voorwaarden voor koper uit volgen dan welke reeds in het bestemmingsplan zijn opgenomen.
– Gewijzigde versie van de verkoopinformatie (versie III) (18-11-2016)
– Plan van aanpak Kwaliteitsimpuls Molenbiotoop (18-11-2016)
– Jaarlijkse onderhoudskosten (18-11-2016)
– concept verkoopovereenkomst (24-10-2016)

In de Kagerplassen ligt het recreatie eiland Het Kevereiland. Het gaat feitelijk om twee naast elkaar gelegen eilanden met een tussenliggend gedeelte water. Het kadastrale perceel heeft een grootte van 03.53.50 ha. Het beschutte eiland is voorzien van aanlegplaatsen voor passanten.

Het Kevereiland wordt per inschrijving te koop aangeboden door de provincie Zuid-Holland.

Hieronder vindt u meer informatie over het Kevereiland.

Lees de volledige omschrijving