Terrein te koop via ONLINE INSCHRIJVING: voormalig waterzuiveringsterrein gelegen bij Hoofdweg 562 en 564 te Hoofddorp.

Bieden vanaf € 2.800.000,- op basis van kosten koper.

Percelen grond waarop de voormalige afvalwaterzuiveringsinstallatie was gesitueerd en waar nog twee dienstwoningen aanwezig zijn. Het hoogheemraadschap van Rijnland biedt het terrein uitsluitend aan via een openbare, online aanbiedingsprocedure.

Wilt u hier uw bedrijfsactiviteiten gaan uitoefenen?

Aanbieding:
4 kadastrale percelen (Gemeente Haarlemmermeer, sectie AK, nummers 3531, 3532, 3534 en 3535) samen 14.790 m².
De voormalige waterzuiveringsinstallatie is ongeveer 20 jaar geleden gesloopt en verwijderd. De aanwezige 2 (oude) dienstwoningen zijn niet te bezichtigen. Het terrein is niet overal vlak en is overgroeid met o.a. braamstruiken, elzen en andersoortige houtopstanden, waardoorheen meerdere paden lopen. Zowel het terrein als de twee voormalige dienstwoningen worden verkocht in de staat waarin zij nu en in de toekomst verkeren.

Ligging:
Het terrein ligt aan de noordwestelijke rand van Hoofddorp, direct ten zuiden van de N201 (Weg om de Noord) met diverse sportaccommodaties en een woongebouw aan de achterzijde.
De percelen zijn prima bereikbaar per auto, openbaar vervoer en fiets. Er is een bushalte (Wijkermeerstraat) aan de overzijde van de Hoofdvaart.

Bestemming:
Het terrein heeft een bedrijfsbestemming, functie nutsbedrijf. De twee dienstwoningen hebben géén woonbestemming.

Kijkdag:
Het terrein kunt u bezoeken op de bezichtigingsdag (29 maart 2024), die plaatsvindt onder leiding van VLNN Rentmeesters. De woningen zijn niet van binnen te bekijken.
Eventuele vragen over het object en de procedure kunt u tijdens de kijkdag of per mail tot uiterlijk 2 april 2024 stellen. Alle relevante vragen en antwoorden worden uiterlijk 4 april 2024 anoniem in een nota van inlichtingen bij de bijlagen op deze website als download gepubliceerd.

Uitsluitend online inschrijving:
U kunt uitsluitend digitaal een bod uitbrengen via deze website (vlnn.nl). Vanaf 5 april 2024 verschijnt er bovenaan deze pagina een knop ‘plaats een bod’. Hier kunt u vervolgens een invulformulier invullen en de vereiste documenten* uploaden.
Andere vormen van inschrijving worden niet in behandeling genomen. Het is niet toegestaan extra stukken bij te voegen.
U biedt zonder voorwaarden.

* In het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) zijn wij verplicht om u te identificeren wanneer u meedoet aan deze online inschrijving. Vandaar dat u verplicht bent om bij uw bieding een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Wij vragen u dan ook om een veilige kopie toe te voegen. Meer informatie omtrent het maken van een veilige kopie vindt u op deze website.
* Tevens dient u de (hiernaast te downloaden) integriteitsverklaring ingevuld (als pdf) toe te voegen aan uw bieding.

Het plaatsen van het bod werkt het beste als u de webbrowser Google Chrome gebruikt.
Wij raden u aan tijdig uw bod uit te brengen.

Alle informatie over de inschrijfprocedure en complete data zijn te vinden in de brochure (hiernaast te downloaden).

  Bezichtigingsdag   vrijdag 29 maart 2024   tussen 09.00 en 11.30 uur
  Publicatie nota van inlichtingen   donderdag 4 april 2024 (uiterlijk)
  Start online inschrijving   vrijdag 5 april 2024   om 09.00 uur
  Sluiting online inschrijving   vrijdag 26 april 2024   om 15.00 uur


Selectieprocedure
:
Uw (uitsluitend digitale) bieding is onvoorwaardelijk (zonder nadere voorwaarden) en daarmee verklaart u de voorwaarden van deze aanbiedingsprocedure te accepteren. Het hoogheemraadschap van Rijnland hanteert in deze aanbieding als enig selectiecriterium de hoogst geboden prijs (bieden vanaf € 2.8 miljoen euro). Uitgebreide informatie is in de brochure te vinden onder o.a. Procedure en Selectie (op pagina 6/8). Gunning onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland. Het hoogheemraadschap van Rijnland behoudt zich het recht voor het object niet te gunnen en de aanbiedingsprocedure in te trekken als daartoe aanleiding bestaat.

Koopovereenkomst:
In de te ondertekenen koopovereenkomst zal o.a. een meerwaardeclausule en een antispeculatiebeding opgenomen worden. De tekst van de koopovereenkomst is niet onderhandelbaar. Een concept (inclusief algemene verkoopvoorwaarden) is hiernaast te downloaden.

Informatie:
Volledige informatie, waaronder een bodemrapport, is hiernaast te downloaden. Tijdens de bieding dient u aan te vinken dat u deze informatie heeft gezien en gelezen.

VLNN Rentmeesters:
Ferry Pikavet
0348-748414
f.pikavet@vlnn.nl

 

Belangrijke data
Startdatum - vrijdag 5 april
Sluitingsdatum - vrijdag 26 april
Tijdstip sluiting - om 15.00 uur
Gunningsdatum - uiterlijk 1 mei (bevestigen bieding door winnaar)
Kijkdagen - één kijkdag geweest: vrijdag 29 maart tussen 09.00 en 11.30 uur

Plaats een bod

Plaats een bod

Wilt u meer weten?

ir. F.A.M. Pikavet RT (Ferry)
Rentmeester / adviseur grondzaken
0348-748400
f.pikavet@vlnn.nl
Belangrijke data
Startdatum - vrijdag 5 april
Sluitingsdatum - vrijdag 26 april
Tijdstip sluiting - om 15.00 uur
Gunningsdatum - uiterlijk 1 mei (bevestigen bieding door winnaar)
Kijkdagen - één kijkdag geweest: vrijdag 29 maart tussen 09.00 en 11.30 uur