Te koop op Texel: Ruim 6 ha cultuurgrond gelegen bij Waterweg/Westergeest te Den Burg.

De cultuurgrond betreft diverse percelen grasland, aangeduid als blijvend grasland.
Oppervlakte gemeten maat: 5.9381 ha

KADASTRALE OMSCHRIJVING:

Texel O 876 – 1.39.60 ha
Texel O 879 – 1.69.60 ha
Texel O 1355 – 3.12.60 ha
Totaal: 6.21.80 ha

CULTUURGROND:
Het te verkopen object betreft enkele percelen cultuurgrond op de Hoge Berg, in gebruik als permanent grasland. Een deel van de percelen is voorzien van tuunwallen. Daarnaast is op perceel 876 een poel aanwezig.

ONTSLUITING:
De percelen zijn ontsloten naar de Waterweg en Westergeest. Percelen 879 en 1355 zijn onderling verbonden.

ONTWATERING:
De percelen zijn niet gedraineerd en niet voorzien van greppels.

ZIEKTEN/PLAGEN:
Voor zover de eigenaar kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aangetroffen.

BESTEMMING:
De hoofdbestemming van de percelen is ‘Enkelbestemming: Agrarisch – Hoge berg’ binnen “Bestemminsplan Buitengebied Texel 2013”.

VRAAGPRIJS:
€ 70.000,-/ha kosten koper.

Downloads hiernaast:
– Brochure
– Kaart
– Grondsoortenkaart

Dit object is verkocht.

Wilt u meer weten?

ing. J.E.T. Nannenga RT (Jurjen)
Rentmeester / makelaar
06-11392926
nannenga@interfarms.nl