Te koop op Texel: ruim 5,3 ha cultuurgrond gelegen bij de Kadijksweg te De Waal.

De cultuurgrond betreft een perceel tijdelijk grasland. Oppervlakte gemeten maat: 5.2997 ha

KADASTRAAL:
Gemeente Texel, sectie N, nummer 2123, groot 5.30.70 ha (eigendom)

CULTUURGROND:
Het te verkopen object betreft een perceel cultuurgrond. Het perceel is in gebruik als tijdelijk grasland en heeft grondwatertrap III = H <40 L 80-120. De grondsoort bestaat voor 100% uit lichte klei, voor de mestwet voor 100% uit klei. Het object ligt niet in een Natura-2000 gebied.

ONTSLUITING:
Het perceel is ontsloten naar de Kadijksweg. Aan de bovenkant van het perceel loopt een kanaaltje, de Laagwaal. Aan de zuidkant van het perceel loopt de Tienhoven.

ONTWATERING:
Het perceel is gedraineerd om de 10 meter, ca. 10 jaar oud.

ZIEKTEN/PLAGEN:
Voor zover de eigenaar kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aangetroffen.

BESTEMMING:
De hoofbestemming van het perceel is ‘Agrarisch – Oude land’ binnen “bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013”.

VRAAGPRIJS:
€ 70.000/ha kosten koper.

DOWNLOADS HIERNAAST:
– Brochure
– Kaart
– Grondsoortenkaart

Dit object is verkocht.

Wilt u meer weten?

ing. J.E.T. Nannenga RT (Jurjen)
Rentmeester / makelaar
06-11392926
nannenga@interfarms.nl