GEGUND.

Te koop kadastraal perceel: gemeente Uithoorn, sectie D, nummer 4663, groot: 2.37.84 ha (hierna ook te noemen: ‘het object’). Het betreft een langwerpig perceel grasland. Het perceel wordt via een online inschrijving aangeboden, u biedt kosten koper.
Het object is gelegen aan het Jaagpad in de gemeente Uithoorn/De Kwakel (NH), nabij Jaagpad 20. Aan de noordzijde van het object bestaat de erfgrens uit een sloot. Aan de zuidkant vormt de dijk/het Jaagpad de erfgrens.

Het object bestaat voor Boer & Bunder uit twee percelen met een sloot ertussen. Voor de aanliggende eigena(a)r(en) is het mogelijk om het object bij hun landbouwperceel te trekken. Voor zover de huidige eigenaar/ verkopende partij kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aanwezig.
De percelen liggen in de Provincie Noord-Holland, gemeente Uithoorn en valt onder landbouwgebied Westelijk Holland. De percelen liggen in het werkgebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en hebben grondwatertrap II=H<40 L 50-80. De percelen liggen niet in een Natura 2000-gebied.
De percelen betreffen blijvend grasland en voor beide geldt een irrigatiebeperking: er is een beregeningsverbod oppervlaktewater van kracht voor aardappels en tomaten in verband met bruinrot. Voor hobbyisten is drone-vliegen beperkt toegestaan.

Staatsbosbeheer verstrekt hierbij alle bij haar bekende informatie van het object. De grenzen van het object zijn afgeleid van de kadastrale kaart. Indien (gebruiks)grenzen in het veld anders blijken te zijn dan aangegeven op de kadastrale kaart, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Eventuele door koper gewenste grensaanwijzing of grenscorrectie door het Kadaster komen voor rekening van de koper.
Op 13 april 2021 is een verkennend bodemonderzoeksrapport uitgebracht van het object. Uit de conclusie van het rapport blijkt dat de resultaten geen belemmeringen vormen m.b.t. de geplande eigendomsoverdracht.

Rechts op deze pagina is een verkoopbrochure, het bodemonderzoek en de conceptkoopovereenkomst te downloaden.

Uw bod plaatst u via deze website, hier zal op 3 juni 2021 een inschrijfformulier worden gepubliceerd. Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor andere bieders en u heeft de mogelijkheid om uw (ontbindende) voorwaarden aan te geven.

Belangrijke data
Startdatum 3 juni 2021
Sluitingsdatum 10 juni 2021
Tijdstip sluiting 14.00 uur
Gunningsdatum 17 juni 2021
Dit object is verkocht.

Wilt u meer weten?

ing. W. Kuiken (Wieger)
Rentmeester
06-46274558
w.kuiken@vlnn.nl
Belangrijke data
Startdatum 3 juni 2021
Sluitingsdatum 10 juni 2021
Tijdstip sluiting 14.00 uur
Gunningsdatum 17 juni 2021