Te koop: ca. 7,3 ha cultuurgrond en bos gelegen aan het Jaagpad te De Kwakel.

De grond is geschikt voor agrarische doeleinden (veehouderij), zoals het weiden van vee en/of het oogsten van grasgewas. Een deel van perceel 4698 is bestemd als natuur.

Ligging
De percelen liggen aan het zuidwestelijke puntje van het Jaagpad, in de hoek tussen de Amstel en de Drecht, de grens tussen Noord- en Zuid-Holland. Aan de noordzijde ligt de Ringvaart. Bilderdam, Nieuwveen en Papenveer zijn in de buurt.

Bebouwing
Er is geen bebouwing op de graslandpercelen. Er staat een bouwkeet in het bos.

Algemeen
Perceel 6894 betreft een graslandperceel waarvan het gewas is aangewezen als blijvend grasland (permanent bij RVO). Het noordwestelijke deel van perceel 4698 betreft een stuk bos en het zuidoostelijke deel betreft een graslandperceel.
De grondsoort van beide percelen zijn 100% veen, ook voor de mestwet.
De afwatering is middels greppels naar de omliggende watergangen. Het grasbestand is goed, de onkruiddruk is laag.
Voor zover de eigenaar kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aanwezig.

Het object bestaat voor Boer & Bunder uit 5 delen: (bron: Boer & Bunder)
Gezamenlijke oppervlakte gemeten maat: 5.3679 ha.

De ontsluiting is via de Bilderdam en met recht van overpad.

De percelen liggen in de provincie Noord-Holland, in de gemeente Uithoorn en vallen onder landbouwgebied Westelijk Holland. De percelen liggen in waterschap Amstel, Gooi en Vecht en hebben grondwatertrap II = H <40 L 50-80. Er geldt een irrigatie beperking, met name een beregeningsverbod oppervlaktewater aardappel / tomaten i.v.m. bruinrot. Het perceel ligt niet in een Natura 2000-gebied. Bestemming De hoofdbestemming binnen bestemmingsplan "Landelijk gebied - Veenweidegebied" is: "Agrarisch - Veehouderij 1", "Natuur" en "Water -1". Overige informatie 1. Waterschapslasten: € 112,31 per hectare ongebouwd/ jaar en € 2,18 per hectare natuurterreinen/jaar (2021). 2. Geen ruilverkavelingslasten van toepassing. 3. Jachtrecht is verhuurd voor de wettelijke termijn. 4. Zakelijke rechten: er is voor perceel 6894 een aantekeningen betreffende een Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel, met gerechtigde Gemeente Uithoorn (rioolleiding). Ook is er spraken van erfdienstbaarheid: (1) perceel 6894: voor het hebben en onderhouden van een veekering op de dam, (2) perceel 6894: erfdienstbaarheid van overpad over het pad aan de noordoostzijde van perceel Leimuiden C 2026 (vanuit Bilderdam) voor landbouwverkeer, ten dienste van perceel 6894, over een breedte van 3,5 m op een afstand van ca. 1,5 m van de sloot (onderhoud ten laste van dit perceel) en (3) beide percelen: een erfdienstbaarheid van voetpad om te komen van en te gaan naar de aanmeerplek aan de waterzijde en om een boot af te meren langs de waterzijde, t.b.v. perceel Uithoorn D 1979. 5. Er worden geen productierechten mee overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen. 6. Betalingsrechten maken geen deel uit van het object. 7. Het object is geliberaliseerd verpacht tot en met 31 december 2021. 8. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld. Tenzij partijen anders overeen komen. 9. Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper. Prijs Op aanvraag. Bezichtigingen en inlichtingen Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar Jorden Oostdam. Brochure en kaart(ligging) beschikbaar.

Lees de volledige omschrijving

Detailinformatie Kavel

Op de onderstaande interactieve kaart wordt detailinformatie getoond van de aangeboden kavel(s). Door te klikken op de gegevens links van de kaart verschijnt de betreffende informatie in beeld. Door vervolgens te klikken op de percelen in de kaart komt meer gedetailleerde informatie in beeld.