Te koop: perceel akkerbouw-/bollengrond van ca. 2 ha gelegen aan de Maaikeduinweg te De Koog op Texel

Kadastraal
Gemeente Texel, sectie T, nummer 31, groot 2.13.80 ha

Cultuurgrond
Het perceel heeft grondwatertrap IV = H >40 L 80-120 en de hoogteligging is gem. 0,79 m boven NAP.
De grondsoort is 100% zand, ook voor de mestwet.
Het perceel wordt beteeld met tulpen, bloembollen en -knollen (momenteel is het perceel in gebruik bij een derde voor de teelt van Fritillaria). In voorgaande jaren tot 2013 is er maïs, aardappelen, bieten, maïs, aardappelen, uien, narcis, maïs en aardappelen geteeld.
Het perceel is ontsloten naar de Maaikdeduinweg. De ontwatering vindt plaats middels drainage (voorkant om de 6 m en achterkant om de 12 m).

Bestemming
“Enkelbestemming: Agrarisch – Binnenduinrand’ binnen Bestemmingsplan “Buitengebied Texel 2013” van de Gemeente Texel.

Overige informatie
1. Er dient op het perceel aan de noordzijde over de gehele lengte (290 m) een tuunwoal te worden aangelegd ter compensatie van verwijderde tuunwoallen (219 m) elders (brief gemeente/vergunning aanwezig). De locatie waar de tuunwoal moet komen, staat op bijgaande kaart in groen aangegeven. De aanlegkosten komen voor rekening van koper.

2. Het perceel is momenteel in gebruik bij een derde. Het gebruik eindigt rovenoogst 2023.
3. Juridische levering in overleg. Feitelijke levering Rovenoogst 2023.
4. Het jachtrecht is verhuurd voor de wettelijke termijn.

Prijs
€ 167.500,- k.k. (exclusief aanlegkosten tuunwoal)

Brochure
Uitgebreide informatie beschikbaar – hiernaast te downloaden.

Verkopende makelaar
Interfarms VLNN Makelaars B.V., J.E.T. (Jurjen) Nannenga

Dit object is verkocht.

Wilt u meer weten?

ing. J.E.T. Nannenga RT (Jurjen)
Rentmeester / makelaar
06-11392926
nannenga@interfarms.nl