Binnenkort in de verkoop; de Buttervlietpolder (verwacht september 2019)

De Buttervlietpolder beslaat ruim 21 ha, inclusief kades, en ligt aan de zuidkant van de Hoeksche Waard langs de noordoever van het Hollandsch Diep, ongeveer halverwege Numansdorp en Strijensas. Westelijk van het gebied liggen de Hoogezandsche Gorzen en oostelijk de Oeverlanden Hollandsch Diep. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuurdoelen, maar ziet het zelf in eigendom en beheer hebben van NNN-gronden niet als kerntaak. De provincie is dan ook voornemens de betreffende gronden te verkopen door middel van een openbare inschrijving.

Hybride inschrijving
De Buttervlietpolder is nog niet ingericht als NNN-gebied. De koper moet zelf zorgdragen voor de inrichting en het beheer van het natuurgebied. Via deze hybride inschrijving kunnen gegadigden een bieding doen op de gronden en aangeven welke bijdrage van de provincie wordt verwacht voor de inrichting van het gebied. Bij deze inschrijving telt de kwaliteit het zwaarst. Daarom is het bij deze inschrijving verplicht om naast uw bieding in euro’s ook een beheerplan en een inrichtingsplan te uploaden dat is gericht op het ontwikkelen en beheren van het gebied. De prijsbieding, het beheerplan en het inrichtingsplan worden door de provincie gewogen. Ter zijner tijd vindt u in de verkoopbrochure een nadere uitleg over het verkoopproces.

 

Wilt u dat wij u op de hoogte houden van deze verkoop? Dan kunt u hieronder uw gegevens achterlaten.

  • Laat hieronder uw gegevens achter als u op de hoogte wilt worden gehouden over deze verkoop
    Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het verzenden van onze nieuwsbrieven of u op de hoogte te houden van deze verkoop. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Lees de volledige omschrijving

Detailinformatie Kavel

Op de onderstaande interactieve kaart wordt detailinformatie getoond van de aangeboden kavel(s). Door te klikken op de gegevens links van de kaart verschijnt de betreffende informatie in beeld. Door vervolgens te klikken op de percelen in de kaart komt meer gedetailleerde informatie in beeld.

Wilt u meer weten?

ing. W. Kuiken (Wieger)
Rentmeester
0348-748400
w.kuiken@vlnn.nl