Documenten toegevoegd:
– Nota van inlichtingen (29-9-2016)

Aan het riviertje de Alblas, gemeente Molenwaard, ligt circa 0,5 hectare natuurgrasland. Het gebied is in eigendom van de provincie en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De provincie Zuid-Holland ziet het zelf in eigendom en beheer hebben van NNN-gronden niet als kerntaak. De provincie is dan ook voornemens de betreffende gronden te verkopen door middel van een openbare inschrijving. Via deze hybride inschrijving kunnen gegadigden een bieding doen op de gronden.

Hybride inschrijving
Bij een hybride inschrijving telt niet alleen de prijs maar juist ook de kwaliteit. Naast uw bieding in euro’s dient u ook een plan van aanpak te uploaden dat is gericht op het in stand houden en beheren van het gebied. De bieding in geld en het plan van aanpak worden door de provincie gewogen. U vindt in de verkoopbrochure een nadere uitleg over het verkoopproces.

Iedereen die daartoe gekwalificeerd is, kan een bieding kan doen. Gekwalificeerd wil zeggen dat de inschrijver gecertificeerd natuurbeheerder is of binnen een termijn van een jaar na aktepassering gecertificeerd is. Meer informatie over certificering Natuur en Landschap vindt u op: www.portaalnatuurenlandschap.nl.

Kijk voor een gedetailleerde uitleg over het verkoopproces in de Verkoopbrochure.

Lees de volledige omschrijving