Te koop: een perceel cultuurgrond van ruim 7,5 hectare, met daarop een stal/schuur, gelegen aan het Veldhuizenpad 11 te Alphen aan den Rijn, naast de Zegerbaan.

De grond is geschikt voor agrarische doeleinden zoals het weiden van vee en/of het oogsten van grasgewas. Daarnaast is het perceel strategisch gelegen nabij Alphen aan den Rijn, met recreatie en sport in de nabijheid en met goede ontsluiting.

Kadastrale omschrijving
Gemeente Oudshoorn, sectie C, nummer 7864, groot 7.58.17 ha

Ligging
Het perceel ligt aan het Veldhuizenpad, parallel aan de Zegerbaan (de N207), in Aardam, aan de overkant van Zegersloot (noordoostelijke deel van Alphen aan den Rijn), tussen de N207 en enkele holes van de Golfclub Zegersloot. Er zijn vier ruime uitpaden naar de openbare weg. De verschillende percelen zijn via voldoende dammen met elkaar verbonden.
Golfclub Zegersloot ligt aan de overkant van de Zegerbaan. Manege, roeivereniging en skatebaan in de omgeving. De Zegerplas ligt op ca. 1 km afstand. Het Aarkanaal loopt ten zuidoosten van het perceel. De N207 is de verbindingsweg tussen de N11 (Bodegraven – Alphen aan den Rijn – Leiden) en de A4 (Den Haag – Amsterdam). Via de N231 zijn Aarlanderveen en Nieuwkoop te bereiken en via de N460 Ter Aar.

Stal/schuur
Op het perceel staat een opstal van circa 8 m x 16 m (circa 128 m²). Bouwjaar medio 1980, halfsteens muren, betonnen vloer, betonnen kelder, stalen spanten, de helft voorzien van houten zolder, golfplaten gedekt zadeldak. Water en elektra aanwezig, maar niet aangesloten.

Algemeen
Het betreft een graslandperceel, het gewas is aangewezen als blijvend grasland (permanent bij RVO). De verschillende percelen hebben een ronde ligging voor afwatering naar de omliggende watergangen. Er is geen drainage, het grasbestand is redelijk de onkruiddruk beperkt.

Voor zover de eigenaar kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aanwezig.
De ontsluiting is via het Veldhuizenpad (4x).

Het perceel ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente Alphen aan den Rijn en valt onder landbouwgebied Westelijk Holland. Het perceel ligt in waterschap Rijnland en heeft grondwatertrap II = H <40 L 50-80. Er geldt een irrigatie beperking, met name een beregeningsverbod oppervlaktewater aardappel / tomaten i.v.m. bruinrot. Het perceel ligt niet in een Natura 2000-gebied, maar is op ca. 4,5 km van een Vogelrichtlijn (Nieuwkoopse Plassen & De Haeck). Bestemming * bestemmingsplan Alphen Stad van gemeente Alphen aan den Rijn geheel in werking, vastgesteld 2020-03-26, NL.IMRO.0484.01alphenstad-VA02 - Enkelbestemming: Recreatie - Zegersloot (art. 12) - Enkelbestemming: Water (art. 18) - Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie 4 (art. 31) - Dubbelbestemming: Waterstaat - Waterkering (art. 36) - Bouwvlak - Maatvoering: max. bouwhoogte: 4,5 m; max. goothoogte: 4,5 m - Gebiedsaanduiding: overige zone - inventarisatiekaart Recreatie - Zegersloot (art. 41) - Gebiedsaanduiding: overige zone - parkeren (art. 37) - Gebiedsaanduiding: veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 48) - Gebiedsaanduiding: vrijwaringszone - straalpad (art. 50) * Tussenuitspraak Bestemmingsplan Alphen Stad gerechtelijke uitspraak van gemeente Alphen aan den Rijn geheel onherroepelijk in werking, vastgesteld 2019-12-18 NL.IMRO.0484.LJN2018038201R3-VA01 - Besluitvlakken Wij adviseren u om het bestemmingsplan te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl of bij gemeente Alphen aan den Rijn. Overige bedrijfsinformatie 1. Waterschapslasten: € 84,50 per hectare ongebouwd/jaar (2020). 2. Ruilverkavelingsrente: geen ruilverkavelingslasten van toepassing. 3. Jachtrecht: het jachtrecht/visrecht is verhuurd voor de wettelijke termijn. 4. Zakelijke rechten: er zijn geen aantekeningen betreffende zakelijke rechten van verschillende instanties. 5. Productierechten: met de landerijen zullen geen productierechten mee worden overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen. 6. Betalingsrechten: maken geen deel uit van de transactie. 7. Hoogspanningsleiding: in de huidige situatie loopt er geen hoogspanningsleiding over de percelen. 8. Riolering: het object is niet aangesloten op de gemeentelijke riolering. Er is geen eigen IBA septictank aanwezig. Er zijn wel putten voor opslag van mest aanwezig. 9. Aanwezigheid aardgas: er is geen aansluiting op de aardgasleiding. 10. Kwalitatieve verplichting: er is een kwalitatieve verplichting met kettingbeding gevestigd dat er nooit een bordeel geëxploiteerd of gedoogd mag worden. 11. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld. Tenzij partijen anders overeen komen. 12. Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper. Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar Jorden Oostdam. Op de website is meer informatie beschikbaar.