Te koop: een perceel grasland van ruim 2,7 hectare gelegen aan de Steekterweg 11 te Alphen aan den Rijn (Zwammerdam).

De grond is geschikt voor agrarische doeleinden als het stallen van vee en/of landbouwmaterialen en het weiden van vee en het winnen van grasgewas.
De schuur wordt gebruikt voor opslag. Er zijn zes paardenboxen aanwezig. Er is beschikking over water en elektra.

Kadastrale omschrijving
Gemeente Alphen aan den Rijn, sectie G, nummer 603, groot 2.74.35 ha

Ligging
Het perceel ligt tussen de Steekterweg en de N11 en is ontsloten aan de Steekterweg. Aan de achterzijde van het perceel ligt de spoorlijn Leiden-Utrecht. Het perceel ligt tussen andere percelen grasland, diverse bedrijven en lintbebouwing. Aan de overzijde is de Oude Rijn.

Schuur
Er is een schuur van ca. 7 x 15 m aanwezig, met golfplaten dak. Het betreft een voornamelijk houten opstal met beton en tegelvloer. Naast de schuur is er een kleine betonnen mestplaats.

Algemeen
Het betreft een graslandperceel, het gewas is aangewezen als blijvend grasland (permanent bij RVO). In het midden over de gehele lengte ligt een verhoogd pad, dit leidt naar de vroegere spoorwegovergang. Er is geen drainage aanwezig op het perceel.

Het perceel bestaat voor Boer en Bunder uit één deel.(bron: Boer & Bunder)
Oppervlakte gemeten maat: 2.41.80 ha
Grondsoort: Zware zavel: 67%, Lichte klei: 33%
Grondsoort mestwet: Klei: 100%

Voor zover de eigenaar kan nagaan, zijn er geen ziekten en/of plagen aanwezig.

Het perceel ligt in de provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn en valt onder landbouwgebied Westelijk Holland. Het perceel ligt in waterschap Rijnland en heeft grondwatertrap Vb = H 25-40 L > 120 (deels ook V = H < 40 L > 120). Er geldt een irrigatie beperking, met name een beregeningsverbod oppervlaktewater aardappel / tomaten in verband met bruinrot.

Het perceel ligt niet in een Natura 2000-gebied, maar is op ca. 2,2 km van een Vogelrichtlijn (Nieuwkoopse Plassen & De Haeck).

Bestemming
* bestemmingsplan Limes
gemeente Alphen aan den Rijn, deels onherroepelijk in werking, vastgesteld 2014-04-23,
NL.IMRO.0484.B088limes-0004
– Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – natuur en landschap (art. 3)
– Enkelbestemming: Tuin (art. 18)
– Enkelbestemming: Verkeer – Railverkeer (art. 20)
– Enkelbestemming: Verkeer – Verblijfsgebied (art. 21)
– Enkelbestemming: Water (art. 22)
– Dubbelbestemming: Leiding – Hoogspanning (art. 30)
– Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie (art. 31)
– Gebiedsaanduiding: milieuzone – geurzone (art. 37)

Met onderstaande volledige bestemming:
* bestemmingsplan Parapluplan Archeologie
* bestemmingsplan Parapluplan Parkeren

Wij adviseren u om het bestemmingsplan te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl of bij gemeente Alphen aan den Rijn.

Overige bedrijfsinformatie
1. Waterschapslasten: € 84,50 per hectare ongebouwd/jaar (2020).
2. Ruilverkavelingsrente: geen ruilverkavelingslasten van toepassing.
3. Jachtrecht: onbekend.
4. Zakelijke rechten: er zijn aantekeningen betreffende zakelijke rechten ten behoeve van
B.V. Transportnet Zuid-Holland.
5. Productierechten: met de landerijen zullen geen productierechten mee worden overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
6. Betalingsrechten: met de landerijen zullen geen betalingsrechten mee worden overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
7. Riolering: het object is niet aangesloten op de gemeentelijke riolering. Er is geen eigen IBA septictank aanwezig. Er is wel put voor opslag van mest aanwezig.
8. Aanwezigheid aardgas: er is geen aansluiting op de aardgasleiding.
9. Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom worden gesteld. Tenzij partijen anders overeen komen.
10. Splitsing van de koopsom is voorbehouden aan verkoper.
11. Er is een mogelijkheid aanwezig om nog ca. 1 ha bij te kopen.
12. Er zijn gesprekken voor het realiseren voor bouwvlak op het erf.

Aanbieding / status
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij onderhandelingen is vrijblijvend. Aspirant-kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms VLNN Makelaars B.V. opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend. Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.

Vraagprijs
€ 325.000,- k.k.

Bezichtigingen en inlichtingen
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de verkopende makelaar Jorden Oostdam (06-54 744 233). Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Lees de volledige omschrijving