Home Nieuwsbericht publicaties Texelse Courant
Texelse Courant_1

Nieuwsbericht publicaties Texelse Courant

“Buurmans land is maar één keer te koop.” Het is een oude wijsheid die vroeger vooral in agrarische kringen opgeld deed. Maar de tijden zijn veranderd. Vrijkomende landbouwgrond wordt lang niet altijd meer opgekocht door aangrenzende boeren. Ook andere kopers, waaronder beleggers, zijn actief in de markt. Dat heeft onder meer te maken met de stijgende prijzen voor de steeds schaarser wordende (agrarische) grond. Het is een waardevaste en rendabele belegging in een tijd dat geld op de bank niets meer oplevert.

Wie koopt de Texelse landbouwgronden? Belangstelling van buiten?

Ook voor agrarische gronden op Texel is steeds meer belangstelling van buiten het eiland. De Texelse Courant besteedde onlangs uitgebreid aandacht aan de situatie op het Noord-Hollandse Waddeneiland. Interfarms VLNN Makelaars is al heel lang actief op Texel. Wij bemiddelen heel vaak bij grondtransacties op Texel. Mede daarom komt onze collega rentmeester/makelaar Jurjen Nannenga uitgebreid aan het woord in de lokale krant. Hij laat zijn licht schijnen over onder andere recente grondtransacties op het eiland, de actuele waarde van landbouwgrond, schaalvergroting en de verlenging van de productie- en waardeketen, het goede evenwicht tussen kopen en pachten en de link met het toerisme.

Lees hieronder de artikelen uit de Texelse Courant.

 

ing. J.E.T. Nannenga RT (Jurjen)
Rentmeester / makelaar
06-11392926
j.nannenga@vlnn.nl

Wie koopt onze agrarische grond?

"Buurmans land is maar één keer te koop”, luidt een oude wijsheid. Maar dat vrijkomende landbouwgrond door een aangrenzende boer wordt gekocht, is niet vanzelfsprekend. Ook kopers van verder weg, zelfs investeerders van buiten het eiland azen op land.
Lees verder

De kant langs, groot grondbezit

Koop of huur. Daar zit een hele wereld tussen. Als het gaat om een auto, huis of grond. Mijn vader teelde bollen en deed dat in hoofdzaak op zijn eigen grond. Hij had die percelen in zijn leven stukje bij beetje gekocht. Onder meer van “ome” Freek Dijksen, voor wie het land op hogere leeftijd ook zijn pensioen was.
Lees verder

Beleggen en verantwoordelijkheid

Grond is een veilige belegging, met een relatief laag risico, met nagenoeg geen onderhouds- en beheerskosten, met een bescheiden maar stabiel rendement. Redenen waarom het vermogen van Stichting Samen één Texel voor een deel in grond is belegd.
Lees verder

Verhouding eigendom en pacht

Van de totale hoeveelheid grond op Texel (in 2020 16.200 hectare) is ruim de helft (8446 ha) landbouwgrond.
Lees verder

ASR: Pachter en grondeigenaar voordeel bij lange termijngebruik

ASR Real Estate bezit 800 hectare landbouwgrond op Texel. We stelden ASR een reeks vragen over het Texels grondbezit, hieronder de antwoorden.
Lees verder

Boer en grond: Er zijn meer kapers op de kust

Als je voorheen hoorde dat grond te koop kwam en je had interesse in het land, dan kon je daar eerst eens rustig over nadenken. Tegenwoordig zijn er meer kapers op de kust, ook snelle beslissers. Ook als boer moet je een veel actievere houding aannemen.”
Lees verder