Meer aanbod leidt tot lagere prijzen

16 september 2015
De online verpachting van een aantal percelen van het Rijksvastgoedbedrijf heeft binnen de sector nogal wat discussie losgemaakt over de hoogte van de pachtprijs. Volgens velen ligt het prijsniveau te hoog. Pachtonline.nl nuanceert deze discussie. Hoge prijzen zijn een direct gevolg van de schaarste in de markt. Bij onderhands verpachten wordt die schaarste niet direct zichtbaar, maar ze is er evengoed. “De markt liegt niet”, zegt Jurjen Nannenga van Pachtonline.nl. “Hoge prijzen zijn een signaal dat er meer vraag is dan aanbod. Er is duidelijk behoefte aan meer pachtgrond. Als er meer aanbod komt, zal de prijs dalen en dat is goed voor de sector.” Nannenga wijst er ook op dat in de pers alleen wordt gekeken naar de hoogste opbrengst van de recente inschrijving. Eén perceel werd verpacht voor iets meer dan € 2.800,- per hectare. De meeste percelen zijn echter geëindigd op bedragen van € 1.000,- tot € 2.000,- per hectare. Meer weten over online pachten of verpachten? Bel of mail ons!
Afbeelding voor Meer aanbod leidt tot lagere prijzen