Jaarcijfers NVM A&LV: stabiele ontwikkeling dankzij herschikking

29 januari 2015
Het totaal aantal agrarische objecten dat in 2014 door NVM-makelaars werd verkocht, bleef ongeveer gelijk aan vorig jaar. In diverse sectoren is er echter sprake van een duidelijke verslechtering. Dat is mede het gevolg van de matig tot slechte productopbrengst en de gereserveerde opstelling van banken en financiële instellingen. Een andere oorzaak is onzekerheid met betrekking tot nieuwe wet- en regelgeving (zoals verlening Nb-vergunning, grondgebondenheid landbouw, etc.). Positieve uitzonderingen vormen de markt voor landelijk wonen en voor akkerbouw- en melkveebedrijven. Over de gehele linie kan gesteld worden dat er een zogenaamde herschGB_20060822-01_DSC3676ikking plaatsvindt binnen de agrarische sector. In grote lijnen heeft de tendens van het eerste halfjaar van 2014 zich in het tweede halfjaar doorgezet. Zo zijn de ontwikkelingen en de stemming in de sectoren melkveehouderij en akkerbouw positief gebleven, terwijl de glastuinbouw en intensieve veeteelt het moeilijker hebben gekregen. Transacties komen hier slechts moeizaam tot stand. De productprijs heeft een steeds grotere invloed op de prijs van het onroerend goed. Dit betekent dat bij bedrijven waar de productopbrengsten op dit moment laag zijn, over het algemeen ook de investeringsbereidheid beperkt is. Lees verder op de website van de NVM
Afbeelding voor Jaarcijfers NVM A&LV: stabiele ontwikkeling dankzij herschikking