Interview Jan de Jong: ‘Meewegen plankwaliteit voor ons belangrijk’

10 februari 2017
Het afgelopen jaar bracht de provincie Zuid-Holland vijftien percelen natuur- en recreatiegrond op de markt via openbare online verkoop. “Het gaat ons bij verkoop om de natuurwaarde” benadrukt Jan de Jong, projectleider natuurverkoop bij de provincie. “Wij zoeken niet de hoogste bieder, maar de beste beheerder.”
Afbeelding voor Interview Jan de Jong: ‘Meewegen plankwaliteit voor ons belangrijk’

Bij verkoop van gronden zijn de natuurdoelen van de provincie altijd leidend, zegt De Jong. “Het natuurdoel bepaalt onze strategie bij verkoop. Niet alleen de hoogte van de bieding telt, maar ook de plankwaliteit van de beoogde koper. De provincie heeft de blijvende verantwoordelijkheid voor de biodiversiteit; dat is landelijk zo afgesproken. Dat kan dus betekenen dat we met een koper nadere afspraken maken over het gebruik en het beheer van het gebied. Die afspraken handhaven we ook.”

Kevereiland

“Er zijn ook gebieden waar dat niet nodig is. Zeer recent hebben we het Kevereiland in de Kagerplassen online verkocht. Dat is een gebied met een recreatiedoelstelling en de natuurwaarde daarvan is voldoende geborgd in het bestemmingsplan. Daar waren extra bepalingen niet nodig.”

 Duidelijke spelregels

Online verkoop leent zich volgens De Jong goed voor de verkoop van natuur- en recreatiegronden. “Bij Landelijkvastgoedonline.nl kun je als verkoper precies bepalen hoe zwaar je de prijs en de plankwaliteit ten opzichte van elkaar wilt meewegen.

Het verkoopsysteem is goed uitgedacht en de spelregels zijn duidelijk. Die openheid is voor de provincie cruciaal. Iedereen moet ons aanbod kunnen zien en potentiële kopers moeten over dezelfde informatie kunnen beschikken. Dat is bij Landelijkvastgoedonline.nl perfect geregeld.”