Grondverwerving Braassemerland samenwerking tussen De Grond Zaak en VLNN

5 januari 2016
Bij de grondverwerving in het projectgebied Braassemerland, in de gemeente Kaag en Braassem, heeft de samenwerking tussen de kantoren De Grond Zaak en VLNN geleid tot het tijdig verkrijgen van de grond en parallel daaraan het verkrijgen van een KB tot onteigening.
Afbeelding voor Grondverwerving Braassemerland samenwerking tussen De Grond Zaak en VLNN

Bij Koninklijk Besluit van 2 juli 2015 (nummer 20150011880) is de onteigening van enkele percelen in het project Braassemerland toegewezen. Braassemerland ligt in de kern Roelofarendsveen, binnen de gemeente Kaag en Braassem. In het gebied vindt een belangrijke functieverandering plaats van glastuinbouw naar wonen.

In een aantal deelgebieden werkt de gemeente samen met VolkerWessels Vastgoed en Verwelius Holding. Om aan de groeiende vraag naar woningen te kunnen voldoen, wilde dit samenwerkingsverband tijdig over de grond kunnen beschikken, zodat deze bouwrijp gemaakt kon worden en de bouw van de beoogde woningen kon starten.
In de onderhandelingen is gestreefd naar maatwerk. Met drie van de vier grondeigenaren is hierdoor minnelijke overeenstemming bereikt. Parallel aan de minnelijke verwerving is door ons de administratieve onteigeningsprocedure begeleid, resulterende in het verkrijgen van het KB. Een beroep op zelfrealisatie door één van de eigenaren werd door de Kroon afgewezen.

Shari Sheer Mahomed, van De Grond Zaak, juridisch adviesbureau voor vastgoed- en grondzaken, begeleidde de gemeente Kaag en Braassem met het opstellen van het onteigeningsplan en het voeren van de administratieve onteigeningsprocedure.
Ferry Pikavet van VLNN verzorgde de taxaties en onderhandelde als grondverwerver met de betrokken partijen.

www.degrondzaak.nl
www.vlnn.nl