Experiment akkernatuur Zegenpolder gaat van start

28 september 2017
Provincie Zuid-Holland heeft de akkernatuur in de Zegenpolder gegund aan De Combinatie Zegenpolder B.V. De Combinatie Zegenpolder B.V. gaat de komende 3 jaar het experiment uitvoeren rond het realiseren van hoogwaardige akkernatuur in de Zegenpolder bij Rhoon. Het plan van aanpak van deze onderneming scoorde het beste op de kwaliteitseisen voor deze openbare pachtuitgifte. “Het is mooi dat we dit bijzondere experiment juist in dit gebied kunnen uitvoeren”, stelt gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland. “Door vele betrokkenen is lang gepraat over de verdere ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. Er is nu de ruimte om echt met elkaar aan de slag te gaan. Ik hoop dat veel enthousiaste ondernemers en inwoners binnen en buiten het gebied die handschoen oppakken.” Ondernemers konden zich tussen 1 mei en 23 juni 2017 inschrijven voor de pachtuitgifte voor het driejarige experiment in de Zegenpolder. De inschrijving stond open zowel voor ondernemers uit Rhoon als van elders. Het experiment wordt uitgevoerd in een gebied van 74 hectare, verdeeld over 2 kavels met bijbehorende percelen. In totaal heeft de provincie zes inschrijvingen ontvangen, alleen van ondernemers van buiten het gebied. Het experiment in de Zegenpolder is bedoeld om kennis op te bouwen over het realiseren van akkernatuur. Bijvoorbeeld met de teelt van bepaalde combinaties van gewassen, akkerranden van verschillende omvang of natuurvriendelijke onkruidbestrijding. Bloem- en kruidenrijke akkerranden, velden met wintervoedsel voor vogels en stroken grasland die op natuurlijke wijze beheerd worden gaan het gebied aantrekkelijker maken voor onder anderen vlinders, bijen en vogels. Akkernatuur kan alleen gerealiseerd worden met een vorm van agrarisch gebruik op basis van een extensief bouwplan en met bijpassend beheer. Het experiment is gestart omdat er in Nederland weinig tot geen ervaring is met het realiseren van hoogwaardige akkernatuur op deze wijze en schaal.
Afbeelding voor Experiment akkernatuur Zegenpolder gaat van start