Dijksma wacht op verbeterd voorstel voor herziening pachtbeleid van pachters en verpachters

8 mei 2015
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken ziet in de verschillende pachtvormen die zijn genoemd in het akkoord van Spelderholt een goede basis voor de herziening van het pachtbeleid. De uitwerking van deze pachtvormen, inclusief een systeem dat onredelijke prijzen kan bijstellen en het overgangsrecht, moet daarbij prioriteit hebben. Een herziening van het stelsel kan alleen slagen als deze tegemoet komt aan de diverse wensen uit de praktijk, uitvoerbaar is en voldoende door pachters en verpachters wordt gedragen. De initiatiefnemers van het akkoord zien mogelijkheden om samen tot een verbeterd voorstel te komen waarmee pijnpunten ten aanzien van een overgangsrecht en de prijstoetsing worden weggenomen. Dijksma wil hen de gelegenheid geven om tot zo’n voorstel te komen en wanneer zij dat ontvangen heeft, zal ze een beleidsreactie aan de Tweede Kamer sturen. Dat meldt de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Klik hier voor het hele artikel op de website van Groene Ruimte.
Afbeelding voor Dijksma wacht op verbeterd voorstel voor herziening pachtbeleid van pachters en verpachters