Basisregistratie Gewaspercelen 2016

12 augustus 2016
De (voorlopige) Basisregistratie Gewaspercelen is beschikbaar. Via onze widget met detailinformatie over een kavel zijn nu de gegevens van 2016 ook beschikbaar. De widget is ontwikkeld in samenwerking met Crop-r. Zij zorgen daarnaast voor het up to date houden van de gegevens die hierin te vinden zijn.
Afbeelding voor Basisregistratie Gewaspercelen 2016