Alle natuur- en recreatiepercelen in de Alblasserwaard gegund

25 november 2016
Alle natuur- en recreatiepercelen die de provincie Zuid-Holland in de Alblasserwaard per hybride inschrijving heeft aangeboden worden gegund. Bieders hebben een plan van aanpak ingediend en een prijs geboden op de verschillende percelen. De inschrijvingen zijn door de provincie beoordeeld en er wordt gegund aan de bieders met de beste combinatie tussen het plan van aanpak en de prijs. Bij de beoordeling van de plannen heeft de provincie een ondergrens ingesteld met betrekking tot de kwaliteit (het plan van aanpak). Dat er gegund wordt betekent dus ook dat de minimale kwaliteitseisen bij ieder perceel zijn gehaald. Dit is een prachtig resultaat voor de provincie Zuid-Holland.
Afbeelding voor Alle natuur- en recreatiepercelen in de Alblasserwaard gegund