Home Advies en taxaties Taxaties & grondverwerving
IMG_1935_2

Taxaties & grondverwerving

Een realistische kijk op waarde

Een taxatie is een momentopname. Alle op dat moment waardebepalende factoren moeten grondig worden geanalyseerd en afgewogen. Bij VLNN Rentmeesters doen we dat realistisch, op basis van vele jaren kennis en ervaring. Wij weten van gronden en objecten, van het gebruik ervan, van actuele marktontwikkelingen en van vraag en aanbod. Onze uitdaging is het opleveren van een gedegen taxatierapport, dat voldoet aan uw opdracht en past binnen de gestelde wet- en regelgeving. Daarbij verstaan wij de kunst van het lezen, luisteren en inleven in het dossier en de betrokken rechthebbende.

We stellen vervolgens ook hoge eisen aan de te voeren aan- of verkooponderhandelingen. Uiteindelijk bereik je minnelijke overeenstemming alleen als partijen elkaars standpunten en belangen begrijpen en accepteren.  Onze inbreng bij onderhandelingen is zowel gericht op het bereiken van uw doelstellingen als het in stand houden van de relatie met de wederpartij.

De rentmeesters/taxateurs van VLNN zijn ingeschreven in/aangesloten bij diverse registers zoals NRVT, Vastgoedcert (RT), DOBS, NVR en VastgoedPro.

  

Heeft u een vraag of advies nodig?

Wij helpen u graag

mr. ing. J.M. Naus RT (Joan)
Rentmeester / adviseur grondzaken
0348-748400
j.naus@vlnn.nl
ir. F.A.M. Pikavet RT (Ferry)
Rentmeester / adviseur grondzaken
0348-748400
f.pikavet@vlnn.nl
M.J.H. van Teeffelen (Mieke)
Junior rentmeester
06-25530225
m.vanteeffelen@vlnn.nl